Söktermen under har 68 resultat
SV Svenska FR Franska
under (o) [arbete] {n} en dessous de (o) [arbete]
under (o) [kvantitet] {n} au-dessous de (o) [kvantitet]
under (o) [grad] {n} au-dessous de (o) [grad]
under (o) [arbete] {n} au-dessous de (o) [arbete]
under (o) [allmän] {n} au-dessous de (o) [allmän]
SV Svenska FR Franska
under (o) [preposition] {n} en dessous de (o) [preposition]
under (o) [nedanför] {n} en dessous de (o) [nedanför]
under (o) [kvantitet] {n} en dessous de (o) [kvantitet]
under (o) [grad] {n} en dessous de (o) [grad]
under (o) [nedanför] {n} au-dessous de (o) [nedanför]
under (o) [allmän] {n} en dessous de (o) [allmän]
under (prep adv) [lower in spatial position than] {n} ci-dessous (prep adv) [lower in spatial position than]
under (o) [adverb] {n} plus bas (o) [adverb]
under (o) [preposition] {n} inférieur (o) [preposition]
under (o) [nedanför] {n} inférieur (o) [nedanför]
under (o) [kvantitet] {n} inférieur (o) [kvantitet]
under (o) [grad] {n} inférieur (o) [grad]
under (o) [varaktighet] {n} tandis que (o) [varaktighet]
under (n v) [something that causes amazement or awe, a marvel] {n} merveille (n v) {f} [something that causes amazement or awe, a marvel]
under (n) [natur] {n} merveille (n) {f} [natur]
under (n) [föremål] {n} merveille (n) {f} [föremål]
under (n) [allmän] {n} merveille (n) {f} [allmän]
under (n) [natur] {n} miracle (n) {m} [natur]
under (n) [föremål] {n} miracle (n) {m} [föremål]
under (n) [allmän] {n} miracle (n) {m} [allmän]
under (o) [varaktighet] {n} pendant que (o) [varaktighet]
under (o) [arbete] {n} inférieur (o) [arbete]
under (o) [preposition] {n} plus bas que (o) [preposition]
under (o) [nedanför] {n} plus bas que (o) [nedanför]
under (o) [kvantitet] {n} plus bas que (o) [kvantitet]
under (o) [grad] {n} plus bas que (o) [grad]
under (o) [arbete] {n} plus bas que (o) [arbete]
under (o) [allmän] {n} plus bas que (o) [allmän]
under (o) [preposition] {n} au-dessous de (o) [preposition]
under (prep) [within a given time interval] {n} durant (prep) [within a given time interval]
under (o) [preposition] {n} sous (o) [preposition]
under (o) [nedanför] {n} sous (o) [nedanför]
under (o) [kvantitet] {n} sous (o) [kvantitet]
under (prep adv adj) [in a lower level than] {n} sous (prep adv adj) [in a lower level than]
under (o) [grad] {n} sous (o) [grad]
under (prep adv adj) [beneath the surface of] {n} sous (prep adv adj) [beneath the surface of]
under (o) [arbete] {n} sous (o) [arbete]
under (o) [allmän] {n} sous (o) [allmän]
under (prep adv adj) [subject of] {n} sous (prep adv adj) [subject of]
under (o) [varaktighet] {n} durant (o) [varaktighet]
under (n) [natur] {n} prodige (n) {m} [natur]
under (n) [föremål] {n} prodige (n) {m} [föremål]
under (n) [allmän] {n} prodige (n) {m} [allmän]
under (prep) [within a given time interval] {n} pendant (prep) [within a given time interval]
under (o) [varaktighet] {n} pendant (o) [varaktighet]
under (prep adv) [nautical: on a lower deck] {n} en bas (prep adv) [nautical: on a lower deck]
under (o) [adverb] {n} en dessous (o) [adverb]
under (o) [allmän] {n} inférieur (o) [allmän]
under (o) [preposition] {n} au-dessous (o) [preposition]
under (o) [nedanför] {n} au-dessous (o) [nedanför]
under (prep adv) [lower in spatial position than] {n} au-dessous (prep adv) [lower in spatial position than]
under (o) [kvantitet] {n} au-dessous (o) [kvantitet]
under (o) [grad] {n} au-dessous (o) [grad]
under (o) [arbete] {n} au-dessous (o) [arbete]
under (o) [allmän] {n} au-dessous (o) [allmän]
under (o) [adverb] {n} en bas (o) [adverb]
under (o) [preposition] {n} dessous (o) {m} [preposition]
under (o) [nedanför] {n} dessous (o) {m} [nedanför]
under (o) [kvantitet] {n} dessous (o) {m} [kvantitet]
under (o) [grad] {n} dessous (o) {m} [grad]
under (o) [arbete] {n} dessous (o) {m} [arbete]
under (o) [allmän] {n} dessous (o) {m} [allmän]
under (o) [varaktighet] {n} sous (o) [varaktighet]
SV Synonymer för under FR Översättningar
tecken [underverk] n ký hiệu
tur [underverk] (u chuyến (n v adj)
nedanför [nedom] dưới (prep adv adj)
efter [på] từng
om [på] hễ