Söktermen adekvat har 4 resultat
SV Svenska HU Ungerska
adekvat (adj) [equal to some requirement] megfelelő (adj) [equal to some requirement] (adj)
adekvat (adj) [equal to some requirement] adekvát (adj) [equal to some requirement] (adj)
SV Synonymer för adekvat HU Översättningar
lyckad [slående] szerencsés
lämplig [slående] illő (adj)
tillämplig [slående] megfelelő (adj)
träffande [slående] ékesszóló (adj)
slavisk [ordagrann] szláv
exakt [ordagrann] pontosan
trogen [ordagrann] igaz
jämförbar [likställd] összemérhető (adj n)
lik [likställd] n hulla
samstämmig [jämgod] egyhangú (adj)
liknande [jämgod] hasonló (adj n)
korresponderande [jämgod] megfelelő (adj)
motsvarande [jämgod] megfelelő (adj)
täckande [passande] betakarás
förlösande [passande] katartikus (adj n)
rätt [passande] pártatlanság
typisk [karakteristisk] jellemző
rättvis [billig] igazságos (adj n v)
rimlig [billig] korrekt (adj v)
tillräcklig [billig] elég
HU Ungerska SV Svenska
adekvát (adj) [equal to some requirement] (adj) adekvat (adj) [equal to some requirement]
adekvát (adj) [equal to some requirement] (adj) tillämplig (adj) [equal to some requirement]