Söktermen lämplig har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska HU Ungerska
lämplig (adj) [appropriate to a certain occasion] megfelelő (adj) [appropriate to a certain occasion] (adj)
lämplig (adj) [appropriate to a certain occasion] illő (adj) [appropriate to a certain occasion] (adj)
SV Synonymer för lämplig HU Översättningar
lyckad [slående] szerencsés
tillämplig [slående] megfelelő (adj)
adekvat [slående] megfelelő (adj)
träffande [slående] ékesszóló (adj)
praktisk [lätthanterlig] kényelmes (adj n)
sinnrik [lätthanterlig] kétkezes (adj)
behändig [lätthanterlig] sokoldalú (adj)
duglig [kompetent] rendben (adj adv int)
god [passande]
nyttig [passande] hasznos
ändamålsenlig [passande] célszerű (adj n)
användbar [passande] hasznos
gynnsam [läglig] szerencsés
välkommen [läglig] Isten hozta (int v adj n)
klok [rekommendabel] eszes
fördelaktig [rekommendabel] előnyös (adj)
typisk [karakteristisk] jellemző
motsvarande [karakteristisk] megfelelő (adj)
vuxen [lämpad] felnőtt
erfaren [duktig] tapasztalt (adj)