Söktermen se har 26 resultat
SV Svenska IT Italienska
se (v) [förstå] capire (v) [förstå]
se (v) [allmän] guardare (v) [allmän]
se (v) [mental aktivitet] guardare (v) [mental aktivitet]
se (v) [sinnesförnimmelse] guardare (v) [sinnesförnimmelse]
se (v) [allmän] immaginare (v) [allmän]
SV Svenska IT Italienska
se (v) [mental aktivitet] immaginare (v) [mental aktivitet]
se (v) [sinnesförnimmelse] immaginare (v) [sinnesförnimmelse]
se (v) [sinnesförnimmelse] scorgere (v) [sinnesförnimmelse]
se (v) [sinnesförnimmelse] percepire (v) [sinnesförnimmelse]
se (v) [sinnesförnimmelse] discernere (v) [sinnesförnimmelse]
se (v) [allmän] vedere (v) [allmän]
se (v) [förstå] vedere (v) [förstå]
se (v) [mental aktivitet] vedere (v) [mental aktivitet]
se (v n) [perceive with the eyes] vedere (v n) [perceive with the eyes]
se (v) [sinnesförnimmelse] vedere (v) [sinnesförnimmelse]
se (n v) [visually register] vedere (n v) [visually register]
IT Italienska SV Svenska
se (o) [condizione] om (o) [condizione]
se (o) [generale] om (o) [generale]
se (o) [possibilità] om (o) [possibilità]
se (o) [condizione] ifall (o) [condizione]
se (o) [generale] ifall (o) [generale]
se (o) [possibilità] ifall (o) [possibilità]
se (o) [possibilità] i den händelsen att (o) [possibilità]
se (o) [condizione] ifall att (o) [condizione]
se (o) [possibilità] ifall att (o) [possibilità]
se (adv) [used to make a suggestion] vad sägs om att (adv) [used to make a suggestion] (adv)

Italienska Svenska översättingar

IT Synonymer för se SV Översättningar
incertezza [esitazione] f oro (u)
dubbio [esitazione] m tvivelaktig
patto [condizione] m överensstämmelse (u)
limitazione [condizione] f förbehåll {n}
riserva [condizione] f förråd {n}
dato che [poiché] genom
quando [come] när
se no [se in accordo] annars så