Söktermen avgörande har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
avgörande(adj n)[of fundamental importance]{n} 基本(adj n)[of fundamental importance]
SVSynonymer för avgörandeJAÖversättningar
beslut[utslag](u決断(n)
svar[förklaring]n解答(n)
klav[förklaring](u音部記号
resultat[förklaring]n作用
lösning[förklaring](u解法(n)
ödesdiger[skickelsediger]忌まわしい(adj adv)
fundamental[grundläggande]基本的な(n adj)
omedelbar[grundläggande]直接の(adj adv v)
väsentlig[grundläggande]基本
grundläggande[teoretisk]基本的な(n adj)
essentiell[teoretisk]肝要(n adj)
formell[teoretisk]公式(adj n)
grav[allvarlig](n v adj)
seriös[allvarlig]真面目(adj)
säregen[betecknande]風変わり(adj n)
utgång[slut](u出口(n v)
upplösning[slut](u廃止(n)
punkt[slut](u句点(n int)
undergång[slut](u滅亡(n)
död[slut]最期(n v)