Söktermen deklaration har 2 resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
deklaration(v n)[finance: tax return](u) 還付(v n)[finance: tax return](v n)
deklaration(n)[report determining amount of taxation](u) 税金申告(n)[report determining amount of taxation](n)
SVSynonymer för deklarationJAÖversättningar
meddelande[kungörelse]nвесть(n v)
anslag[kungörelse]nраспределе́ние(v n)
cirkulär[kungörelse]nокру́глый(adj n v)
upplysning[kungörelse](uпросветление(n)
yttrande[kungörelse]nпроизнесе́ние(n)
rapport[kungörelse](uрепо́рт(v n)
tillkännagivande[kungörelse]nдеклара́ция(n)
beslut[meddelande](uурегули́рование(n)
dekret[meddelande]nподзаконный акт
edikt[meddelande]эдикт(n)
stadga[meddelande](uпринима́ть(v adj)
påbud[meddelande]nэдикт(n)
författning[meddelande](uадминистративное право
förordning[meddelande](uуказ(m)
annons[meddelande](uзаявле́ние(n)
kungörelse[meddelande](uэдикт(n)
program[tillkännagivande]nцикл(m)
delgivning[kommuniké]уведомление
information[anmälning](uинформация(f)
tidender[anmälning](upве́сти(n)