Söktermen övertygad har 17 resultat
SV Svenska NL Holländska
övertygad (a) [övertygelse] voorzeker (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertygelse] overhaald (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertalad] overhaald (a) [övertalad]
övertygad (a) [övertygelse] overtuigd (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertalad] overtuigd (a) [övertalad]
SV Svenska NL Holländska
övertygad (a) [övertygelse] jawel (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertygelse] natuurlijk (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertygelse] en of (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertygelse] reken maar (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertalad] zeker (a) [övertalad]
övertygad (a) [övertygelse] uiteraard (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertygelse] vanzelfsprekend (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertygelse] stellig (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertygelse] beslist (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertygelse] ongetwijfeld (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertygelse] absoluut (a) [övertygelse]
övertygad (a) [övertygelse] zeker (a) [övertygelse]
SV Synonymer för övertygad NL Översättningar
säker [stark i tron] zeker
viss [stark i tron] bepaald
orubblig [stark i tron] onvermurwbaar
förvissad [stark i tron] overtuigd
fast [stark i tron] vast
fullfjädrad [renodlad] volwaardig
fanatisk [renodlad] fanatiek
inbiten [renodlad] aarts-
tvättäkta [renodlad] verstokt