Söktermen ernstig har 51 resultat
NL Holländska SV Svenska
ernstig (a) [belangrijkheid] grav (a) [belangrijkheid]
ernstig (a) [belangrijkheid] hårt (a) [belangrijkheid]
ernstig (a) [gedrag] hårt (a) [gedrag]
ernstig (a) [graad] hårt (a) [graad]
ernstig (o) [graad] hårt (o) [graad]
NL Holländska SV Svenska
ernstig (o) [graad] extrem (o) {n} [graad]
ernstig (o) [graad] förfärligt (o) [graad]
ernstig (o) [graad] förskräckligt (o) [graad]
ernstig (a) [belangrijkheid] allvarlig (a) [belangrijkheid]
ernstig (a) [gedrag] allvarlig (a) [gedrag]
ernstig (a) [gezicht] allvarlig (a) [gezicht]
ernstig (a) [graad] allvarlig (a) [graad]
ernstig (o) [graad] allvarlig (o) [graad]
ernstig (o) [graad] svårt (o) [graad]
ernstig (a) [gedrag] grav (a) [gedrag]
ernstig (a) [gezicht] grav (a) [gezicht]
ernstig (a) [graad] grav (a) [graad]
ernstig (o) [graad] grav (o) [graad]
ernstig (a) [zwaar] elakartad (a) [zwaar]
ernstig (a) [belangrijkheid] seriös (a) [belangrijkheid]
ernstig (a) [gedrag] seriös (a) [gedrag]
ernstig (a) [gezicht] seriös (a) [gezicht]
ernstig (a) [graad] seriös (a) [graad]
ernstig (adj) [really intending what is said; being in earnest] seriös (adj) [really intending what is said; being in earnest]
ernstig (o) [graad] hemskt (o) [graad]
ernstig (adj) [without humor or expression of happiness] allvarsam (adj) [without humor or expression of happiness]
ernstig (o) [graad] i högsta grad (o) [graad]
ernstig (o) [graad] hemsk (o) [graad]
ernstig (o) [graad] förfärlig (o) [graad]
ernstig (o) [graad] ytterst (o) [graad]
ernstig (a) [belangrijkheid] svår (a) [belangrijkheid]
ernstig (a) [gedrag] svår (a) [gedrag]
ernstig (a) [gezicht] svår (a) [gezicht]
ernstig (a) [graad] svår (a) [graad]
ernstig (o) [graad] svår (o) [graad]
ernstig (a) [zwaar] svår (a) [zwaar]
ernstig (a) [graad] grov (a) [graad]
ernstig (o) [graad] grov (o) [graad]
ernstig (a) [graad] i högsta grad (a) [graad]
ernstig (o) [graad] förskräcklig (o) [graad]
ernstig (a) [graad] mycket (a) [graad]
ernstig (o) [graad] mycket (o) [graad]
ernstig (a) [belangrijkheid] allvarligt (a) [belangrijkheid]
ernstig (a) [gedrag] allvarligt (a) [gedrag]
ernstig (a) [graad] allvarligt (a) [graad]
ernstig (o) [graad] allvarligt (o) [graad]
ernstig (a) [graad] högeligen (a) [graad]
ernstig (o) [graad] högeligen (o) [graad]
ernstig (a) [belangrijkheid] svårt (a) [belangrijkheid]
ernstig (a) [gedrag] svårt (a) [gedrag]
ernstig (a) [graad] svårt (a) [graad]

Holländska Svenska översättingar