Söktermen futiel har 10 resultat
NL Holländska SV Svenska
futiel (a) [belangrijkheid] trivial (a) [belangrijkheid]
futiel (a) [belangrijkheid] obetydlig (a) [belangrijkheid]
futiel (a) [belangrijkheid] strunt- (a) [belangrijkheid]
futiel (a) [belangrijkheid] ringa (a) [belangrijkheid]
futiel (a) [belangrijkheid] futtig (a) [belangrijkheid]
NL Holländska SV Svenska
futiel (a) [belangrijkheid] oväsentlig (a) [belangrijkheid]
futiel (a) [belangrijkheid] oviktig (a) [belangrijkheid]
futiel (a) [belangrijkheid] liten (a) [belangrijkheid]
futiel (a) [belangrijkheid] negligeabel (a) [belangrijkheid]
futiel (a) [belangrijkheid] små- (a) [belangrijkheid]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för futiel SV Översättningar
nietig [armzalig] nul {m}