Söktermen instämma har 8 resultat
SV Svenska NL Holländska
instämma (adj n v) [to agree as a second person]
 • instämd
ondersteunen (adj n v) [to agree as a second person]
 • ondersteund
 • ondersteunt
 • ondersteunen
 • ondersteunde
 • ondersteunden
instämma (v) [allmän]
 • instämd
instemmen (v) [allmän]
 • ingestemd
 • stemmen in
 • stemt in
 • stemde in
 • stemden in
instämma (v) [allmän] het eens zijn (v) [allmän]
instämma (v) [allmän] akkoord gaan (v) [allmän]
instämma (v) [rättsvetenskap]
 • instämd
slepen (v) {n} [rättsvetenskap]
 • gesleept
 • slepen
 • sleept
 • sleepte
 • sleepten
SV Svenska NL Holländska
instämma (v) [rättsvetenskap]
 • instämd
dagvaarden (v) [rättsvetenskap]
 • gedagvaard
 • dagvaarden
 • dagvaardt
 • dagvaardden
 • dagvaardde
instämma (v) [rättsvetenskap]
 • instämd
dagen (v) [rättsvetenskap]
 • gedaagd
 • dagen
 • daagt
 • daagden
 • daagde
instämma (adj n v) [to agree as a second person]
 • instämd
bijvallen (adj n v) [to agree as a second person]
 • bijgevallen
 • vallen bij
 • valt bij
 • vielen bij
 • viel bij
SV Synonymer för instämma NL Översättningar
deltaga i [känna med] participeren in
sympatisera [känna med] spijt hebben
dela [känna med] delen
stämma [kalla till inställelse] corresponderen
sammankalla [kalla till inställelse] bijeen roepen (v)
mobilisera [kalla till inställelse] mobiliseren
inkalla [kalla till inställelse] slepen {n}
inlämna [inge] indienen
ansluta sig till [vara överens med] gaan bij
bifalla [vara överens med] ondersteunen
hålla med om [vara överens med] akkoord gaan
sekundera [vara överens med] ondersteunen
understödja [vara överens med] meehelpen aan (v n)
uppmana [anmoda] aandrift
inbjuda [anmoda] oproepen
invitera [anmoda] inviteren
eftersända [anmoda] nazenden
kalla [anmoda] heten