Söktermen tillfredsställa har 27 resultat
SVSvenskaNLHolländska
tillfredsställa(v)[önskning]
 • tillfredsställd
bevredigen(v)[önskning]
 • bevredigd
 • bevredigen
 • bevredigt
 • bevredigde
 • bevredigden
tillfredsställa(v)[to meet needs, to fulfill] voldoende zijn(v)[to meet needs, to fulfill](v)
tillfredsställa(v)[tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
aanstaan(v)[tillfredsställelse]
 • aangestaan
 • staat aan
 • staan aan
 • stonden aan
 • stond aan
tillfredsställa(v)[fordran]
 • tillfredsställd
inwilligen(v)[fordran]
 • ingewilligd
 • willigen in
 • willigt in
 • willigden in
 • willigde in
tillfredsställa(v)[tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
bevallen(v)[tillfredsställelse]
 • bevallen
 • bevallen
 • bevalt
 • bevielen
 • beviel
SVSvenskaNLHolländska
tillfredsställa(v)[tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
behagen(v)[tillfredsställelse]
 • behaagd
 • behagen
 • behaagt
 • behaagden
 • behaagde
tillfredsställa(v)[önskning]
 • tillfredsställd
tevredenstellen(v)[önskning]
 • tevredengesteld
 • stellen tevreden
 • stelt tevreden
 • stelden tevreden
 • stelde tevreden
tillfredsställa(v)[tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
tevredenstellen(v)[tillfredsställelse]
 • tevredengesteld
 • stellen tevreden
 • stelt tevreden
 • stelden tevreden
 • stelde tevreden
tillfredsställa(v)[person]
 • tillfredsställd
tevredenstellen(v)[person]
 • tevredengesteld
 • stellen tevreden
 • stelt tevreden
 • stelden tevreden
 • stelde tevreden
tillfredsställa(v)[fordran]
 • tillfredsställd
tevredenstellen(v)[fordran]
 • tevredengesteld
 • stellen tevreden
 • stelt tevreden
 • stelden tevreden
 • stelde tevreden
tillfredsställa(v)[önskning]
 • tillfredsställd
verzadigen(v)[önskning]
 • verzadigd
 • verzadigen
 • verzadigt
 • verzadigden
 • verzadigde
tillfredsställa(v)[tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
verzadigen(v)[tillfredsställelse]
 • verzadigd
 • verzadigen
 • verzadigt
 • verzadigden
 • verzadigde
tillfredsställa(v)[person]
 • tillfredsställd
verzadigen(v)[person]
 • verzadigd
 • verzadigen
 • verzadigt
 • verzadigden
 • verzadigde
tillfredsställa(v)[fordran]
 • tillfredsställd
verzadigen(v)[fordran]
 • verzadigd
 • verzadigen
 • verzadigt
 • verzadigden
 • verzadigde
tillfredsställa(v)[fordran]
 • tillfredsställd
voldoen(v)[fordran]
 • voldaan
 • voldoet
 • voldoen
 • voldeed
 • voldeden
tillfredsställa(v)[to meet needs, to fulfill]
 • tillfredsställd
bevredigen(v)[to meet needs, to fulfill]
 • bevredigd
 • bevredigen
 • bevredigt
 • bevredigde
 • bevredigden
tillfredsställa(v)[tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
bevredigen(v)[tillfredsställelse]
 • bevredigd
 • bevredigen
 • bevredigt
 • bevredigde
 • bevredigden
tillfredsställa(v)[person]
 • tillfredsställd
bevredigen(v)[person]
 • bevredigd
 • bevredigen
 • bevredigt
 • bevredigde
 • bevredigden
tillfredsställa(v)[fordran]
 • tillfredsställd
bevredigen(v)[fordran]
 • bevredigd
 • bevredigen
 • bevredigt
 • bevredigde
 • bevredigden
tillfredsställa(v)[önskning]
 • tillfredsställd
stillen(v)[önskning]
 • gestild
 • stilt
 • stillen
 • stilden
 • stilde
tillfredsställa(v)[tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
stillen(v)[tillfredsställelse]
 • gestild
 • stilt
 • stillen
 • stilden
 • stilde
tillfredsställa(v)[person]
 • tillfredsställd
stillen(v)[person]
 • gestild
 • stilt
 • stillen
 • stilden
 • stilde
tillfredsställa(v)[fordran]
 • tillfredsställd
stillen(v)[fordran]
 • gestild
 • stilt
 • stillen
 • stilden
 • stilde
tillfredsställa(v)[önskning]
 • tillfredsställd
voldoen(v)[önskning]
 • voldaan
 • voldoet
 • voldoen
 • voldeed
 • voldeden
tillfredsställa(v)[to meet needs, to fulfill]
 • tillfredsställd
voldoen(v)[to meet needs, to fulfill]
 • voldaan
 • voldoet
 • voldoen
 • voldeed
 • voldeden
tillfredsställa(v)[tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
voldoen(v)[tillfredsställelse]
 • voldaan
 • voldoet
 • voldoen
 • voldeed
 • voldeden
tillfredsställa(v)[person]
 • tillfredsställd
voldoen(v)[person]
 • voldaan
 • voldoet
 • voldoen
 • voldeed
 • voldeden
SVSynonymer för tillfredsställaNLÖversättningar
passa[behaga]sopia
roa[behaga]viihtyä
fånga[behaga]siepata
glädja[behaga]riemastuttaa(v n)
attrahera[behaga]houkutella
tilltala[behaga]tervehtiä
fungera[tjänstgöra]toimia
verka[tjänstgöra]toimia
motsvara[tjänstgöra]olla
fylla[tjänstgöra]täyttää
tjäna[tjänstgöra]toimia
täcka[uppfylla]suojata
omvända[skingra tvivlen hos]käännyttää(n v)
övertyga[skingra tvivlen hos]vakuuttaa
gagna[passa för]hyödyttää
stämma överens[passa för]vastata
tillintetgöra[stilla]hävittää
släcka[stilla]tuhota
betala[motsvara]maksaa
bestrida[motsvara]kustantaa