Söktermen tillfredsställa har 27 resultat
SV Svenska NL Holländska
tillfredsställa (v) [önskning]
 • tillfredsställd
bevredigen (v) [önskning]
 • bevredigd
 • bevredigen
 • bevredigt
 • bevredigde
 • bevredigden
tillfredsställa (v) [to meet needs, to fulfill] voldoende zijn (v) [to meet needs, to fulfill] (v)
tillfredsställa (v) [tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
aanstaan (v) [tillfredsställelse]
 • aangestaan
 • staat aan
 • staan aan
 • stonden aan
 • stond aan
tillfredsställa (v) [fordran]
 • tillfredsställd
inwilligen (v) [fordran]
 • ingewilligd
 • willigen in
 • willigt in
 • willigden in
 • willigde in
tillfredsställa (v) [tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
bevallen (v) [tillfredsställelse]
 • bevallen
 • bevallen
 • bevalt
 • bevielen
 • beviel
SV Svenska NL Holländska
tillfredsställa (v) [tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
behagen (v) [tillfredsställelse]
 • behaagd
 • behagen
 • behaagt
 • behaagden
 • behaagde
tillfredsställa (v) [önskning]
 • tillfredsställd
tevredenstellen (v) [önskning]
 • tevredengesteld
 • stellen tevreden
 • stelt tevreden
 • stelden tevreden
 • stelde tevreden
tillfredsställa (v) [tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
tevredenstellen (v) [tillfredsställelse]
 • tevredengesteld
 • stellen tevreden
 • stelt tevreden
 • stelden tevreden
 • stelde tevreden
tillfredsställa (v) [person]
 • tillfredsställd
tevredenstellen (v) [person]
 • tevredengesteld
 • stellen tevreden
 • stelt tevreden
 • stelden tevreden
 • stelde tevreden
tillfredsställa (v) [fordran]
 • tillfredsställd
tevredenstellen (v) [fordran]
 • tevredengesteld
 • stellen tevreden
 • stelt tevreden
 • stelden tevreden
 • stelde tevreden
tillfredsställa (v) [önskning]
 • tillfredsställd
verzadigen (v) [önskning]
 • verzadigd
 • verzadigen
 • verzadigt
 • verzadigden
 • verzadigde
tillfredsställa (v) [tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
verzadigen (v) [tillfredsställelse]
 • verzadigd
 • verzadigen
 • verzadigt
 • verzadigden
 • verzadigde
tillfredsställa (v) [person]
 • tillfredsställd
verzadigen (v) [person]
 • verzadigd
 • verzadigen
 • verzadigt
 • verzadigden
 • verzadigde
tillfredsställa (v) [fordran]
 • tillfredsställd
verzadigen (v) [fordran]
 • verzadigd
 • verzadigen
 • verzadigt
 • verzadigden
 • verzadigde
tillfredsställa (v) [fordran]
 • tillfredsställd
voldoen (v) [fordran]
 • voldaan
 • voldoet
 • voldoen
 • voldeed
 • voldeden
tillfredsställa (v) [to meet needs, to fulfill]
 • tillfredsställd
bevredigen (v) [to meet needs, to fulfill]
 • bevredigd
 • bevredigen
 • bevredigt
 • bevredigde
 • bevredigden
tillfredsställa (v) [tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
bevredigen (v) [tillfredsställelse]
 • bevredigd
 • bevredigen
 • bevredigt
 • bevredigde
 • bevredigden
tillfredsställa (v) [person]
 • tillfredsställd
bevredigen (v) [person]
 • bevredigd
 • bevredigen
 • bevredigt
 • bevredigde
 • bevredigden
tillfredsställa (v) [fordran]
 • tillfredsställd
bevredigen (v) [fordran]
 • bevredigd
 • bevredigen
 • bevredigt
 • bevredigde
 • bevredigden
tillfredsställa (v) [önskning]
 • tillfredsställd
stillen (v) [önskning]
 • gestild
 • stilt
 • stillen
 • stilden
 • stilde
tillfredsställa (v) [tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
stillen (v) [tillfredsställelse]
 • gestild
 • stilt
 • stillen
 • stilden
 • stilde
tillfredsställa (v) [person]
 • tillfredsställd
stillen (v) [person]
 • gestild
 • stilt
 • stillen
 • stilden
 • stilde
tillfredsställa (v) [fordran]
 • tillfredsställd
stillen (v) [fordran]
 • gestild
 • stilt
 • stillen
 • stilden
 • stilde
tillfredsställa (v) [önskning]
 • tillfredsställd
voldoen (v) [önskning]
 • voldaan
 • voldoet
 • voldoen
 • voldeed
 • voldeden
tillfredsställa (v) [to meet needs, to fulfill]
 • tillfredsställd
voldoen (v) [to meet needs, to fulfill]
 • voldaan
 • voldoet
 • voldoen
 • voldeed
 • voldeden
tillfredsställa (v) [tillfredsställelse]
 • tillfredsställd
voldoen (v) [tillfredsställelse]
 • voldaan
 • voldoet
 • voldoen
 • voldeed
 • voldeden
tillfredsställa (v) [person]
 • tillfredsställd
voldoen (v) [person]
 • voldaan
 • voldoet
 • voldoen
 • voldeed
 • voldeden