Söktermen vidga har 20 resultat
SV Svenska NL Holländska
vidga (n) [to stretch out, expand] spreiden (n) [to stretch out, expand]
vidga (n) [to stretch out, expand] verbreiden (n) [to stretch out, expand]
vidga (v) [kunskap] verwijden (v) [kunskap]
vidga (v) [allmän] verwijden (v) [allmän]
vidga (v) [kunskap] verbreden (v) [kunskap]
SV Svenska NL Holländska
vidga (v) [allmän] verbreden (v) [allmän]
vidga (n) [to stretch out, expand] uitstrekken (n) [to stretch out, expand]
vidga (v) [kunskap] vermeerderen (v) [kunskap]
vidga (v) [allmän] vermeerderen (v) [allmän]
vidga (v) [(transitive) to increase the extent, number, volume or scope of'] vermeerderen (v) [(transitive) to increase the extent, number, volume or scope of']
vidga (n) [to stretch out, expand] verspreiden (n) [to stretch out, expand]
vidga (n) [to stretch out, expand] uitbreiden (n) [to stretch out, expand]
vidga (v) [kunskap] uitbreiden (v) [kunskap]
vidga (v) [allmän] uitbreiden (v) [allmän]
vidga (v) [(transitive) to increase the extent, number, volume or scope of'] uitbreiden (v) [(transitive) to increase the extent, number, volume or scope of']
vidga (v) [kunskap] vergroten (v) [kunskap]
vidga (v) [allmän] vergroten (v) [allmän]
vidga (v) [(transitive) to increase the extent, number, volume or scope of'] vergroten (v) [(transitive) to increase the extent, number, volume or scope of']
vidga (v) [kunskap] verhogen (v) [kunskap]
vidga (v) [allmän] verhogen (v) [allmän]
SV Synonymer för vidga NL Översättningar
sträcka [tänja] 伸ばす (n)
öka [tänja] 増す
utöka [sprida] 広める (v)
utveckla [sprida] 発達する (v)
distribuera [sprida] 配達する (v)
utvidga [öka] 広める (v)
bredda [öka] 広める (v)
höja [öka] 上げる (ageru)
förstora [öka] 拡大する (v)
tillägga [spänna ut] 加える (v n)