Söktermen av har 28 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
av (o) [ursprung] pela (o) [ursprung]
av (o) [egendom] dentre (o) [egendom]
av (o) [del] dentre (o) [del]
av (o) [böcker] dentre (o) [böcker]
av (o) [egendom] entre (o) [egendom]
SV Svenska PT Portugisiska
av (o) [del] entre (o) [del]
av (o) [böcker] entre (o) [böcker]
av (o) [material] feito de (o) [material]
av (o) [egendom] em (o) [egendom]
av (o) [del] em (o) [del]
av (o) [böcker] em (o) [böcker]
av (o) [ursprung] pelo (o) {m} [ursprung]
av (o) [grund] pelo (o) {m} [grund]
av (o) [egendom] pelo (o) {m} [egendom]
av (o) [egendom] por (o) [egendom]
av (o) [grund] pela (o) [grund]
av (o) [egendom] pela (o) [egendom]
av (o) [ursprung] de (o) [ursprung]
av (o) [material] de (o) [material]
av (prep adv adj n) [indicates creator of a work] de (prep adv adj n) [indicates creator of a work]
av (o) [grund] de (o) [grund]
av (o) [egendom] de (o) [egendom]
av (o) [del] de (o) [del]
av (o) [böcker] de (o) [böcker]
av (o) [ursprung] por (o) [ursprung]
av (prep adv adj n) [indication of passive voice] por (prep adv adj n) [indication of passive voice]
av (prep adv adj n) [indicates creator of a work] por (prep adv adj n) [indicates creator of a work]
av (o) [grund] por (o) [grund]
SV Synonymer för av PT Översättningar
efter [per] depois de
[per] em
sönder [bräckt] romper
bruten [bräckt] destruído
från [ut] de
bort [ut] distante
ur [ut] n de
i bitar [i två stycken] em pedaços
isär [i två stycken] separado
avslagen [i två stycken] monótono
itu [i två stycken] ao meio