Söktermen respekt har 3 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
respekt (n v int) [to have respect for] (u) respeitar (n v int) [to have respect for]
respekt (n) [great respect] (u) deferência (n) {f} [great respect]
respekt (n v int) [admiration for a person or entity because of perceived merit] (u) respeito (n v int) {m} [admiration for a person or entity because of perceived merit]
SV Synonymer för respekt PT Översättningar
makt [myndighet] (u power
position [myndighet] (u situation
status [myndighet] (u status
prestige [myndighet] (u prestige
anseende [myndighet] n renown
inflytande [myndighet] n influence
sakkunskap [myndighet] (u competence
erfarenhet [myndighet] (u experience
befogenhet [myndighet] right
auktoritet [myndighet] (u authority
aktning [vördnad] (u esteem
hänsyn [vördnad] (u consideration
pietet [vördnad] piety
gehör [anseende] ear for music
renommé [anseende] reputation
ställning [anseende] (u rack
tyngd [anseende] (u gravity
ära [anseende] (u glory
glans [anseende] (u polish
gloria [anseende] (u aureole