Svenska Danska
demokratisk socialism demokratisk socialisme
Demokratisk Ungdoms Världsfederation WFDY
Demokratiska Folkrepubliken Korea Nordkorea
Demokratiska fronten för Palestinas befrielse DFLP
Demokratiska partiet Demokratiske parti
Demokratiska republiken Kongo Demokratiske Republik Congo
Demokritos Demokrit
demon dæmon
Demon -en -er Dæmon
Demon Diary Demon Diary
demonstration demonstration
demonstrera demonstrere
demontera demontere
demoralisera demoralisere
Demosthenes Demosthenes
Demultiplexer Demultiplekser
den de
Den andalusiska hunden Den andalusiske hund
Den athenska demokratin Det athenske demokrati
Den blodiga borgen Tower of London
Den blå lagunen Den blå lagune
den där det
Den europeiska koloniseringen av Amerika Koloniseringen af Amerika
Den evige juden Der Ewige Jude
Den flygande holländaren Den flyvende Hollænder
Den gamle mannen Senex
Den gamle och havet Den gamle mand og havet
Den gröna milen Den Grønne Mil
Den gudomliga komedin Den Guddommelige Komedie
Den gyllene regeln Den Gyldne Regel
Den heliga gravens kyrka Gravkirken
Den Helige Ande Helligånden
Den helige Frälsarens orden Birgittinerordenen
Den hemlighetsfulla ön Den hemmelighedsfulde ø
den här dette
Den höges sång Hávamál
Den kloka hönan Den kloge lille høne
Den Kongelige Ballet Det Kongelige Teater
Den kurländska koloniseringen av Amerika Kurlands amerikanske kolonisering
Den lilla sjöjungfrun Den lille Havfrue
Den lilla sjöjungfrun II - Havets hemlighet Den lille Havfrue
Den lille havfrue Den lille Havfrue
Den längsta dagen Den Længste Dag
Den långa flykten Kaninbjerget
den man älskar, agar man den man elsker, tugter man
Den mörka tiden Den mørke middelalder
Den nya världsordningen New World Order
Den okände rebellen Tankmanden
Den oändliga historien Den uendelige historie
Den röda filmen Rød
Den Satanistiska Bibeln Satans bibel
Den siste actionhjälten Den sidste actionhelt
Den siste mohikanen Den sidste mohikaner
Den siste samurajen The Last Samurai
Den skrattande polisen Den grinende strisser
Den slutgiltiga lösningen Endlösung
den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge alt godt kommer til den der venter
Den spanska koloniseringen av Amerika Spaniens kolonisering af Amerika
Den stora Chicagobranden Den store brand i Chicago
Den stora depressionen Depressionen
Den stora olympiaden Olympia
Den store Gatsby Den store Gatsby
Den svenska slavhandeln Svensk slavehandel
Den tunna röda linjen Den tynde røde linje
Den unge Werthers lidanden Den unge Werthers lidelser