Söktermen det har 37 resultat
SVSvenskaDADanska
det de
det(article adv)[article] de(article adv)[article]
det det
det(article adv)[article] det(article adv)[article]
det(conj determiner pronoun adv)[that thing] det(conj determiner pronoun adv)[that thing]
SVSvenskaDADanska
det -en
det(article adv)[article] -en(article adv)[article]
det -et{n}
det(article adv)[article] -et(article adv){n}[article]
det -ne{n}
det(article adv)[article] -ne(article adv){n}[article]
det den{n}
det(article adv)[article] den(article adv){n}[article]
SVSynonymer för detDAÖversättningar
charm[dragningskraft](uencanto{m}
behag[tjusning]nagraciadamente(adv)
grace[tjusning](ugracia{f}
sex appeal[tjusning]natracción sexual(n)
magnetism[charm](umagnetismo{m}
DADanskaSVSvenska
det(conj determiner pronoun adv)[that thing] det där(conj determiner pronoun adv)[that thing]
det(article adv)[article] -a(article adv){n}[article]
det(article adv)[article] -na(article adv){n}[article]
det(article adv)[article] -et(article adv){n}[article]
det(article adv)[article] -t(article adv){n}[article]
det(article adv)[article] -en(article adv){n}[article]
det(article adv)[article] -n(article adv){n}[article]
det(conj determiner pronoun adv)[that thing] denna(conj determiner pronoun adv)[that thing]
det(article adv)[article] de(article adv)[article]
det(conj determiner pronoun adv)[that thing] den(conj determiner pronoun adv)[that thing]
det(article adv)[article] den(article adv)[article]
det den
det(conj determiner pronoun adv)[that thing] det(conj determiner pronoun adv)[that thing]
det(article adv)[article] det(article adv)[article]
det(conj determiner pronoun adv)[that thing] detta(conj determiner pronoun adv)[that thing]
det(conj determiner pronoun adv)[that thing] den där(conj determiner pronoun adv)[that thing]
det det
det de
det -n{n}
det -en{n}
det -t{n}
det -et{n}
det -na{n}
det -a{n}