Söktermen den har 31 resultat
SVSvenskaDADanska
den de
den(article adv)[article] de(article adv)[article]
den det
den(article adv)[article] det(article adv)[article]
den(conj determiner pronoun adv)[that thing] det(conj determiner pronoun adv)[that thing]
SVSvenskaDADanska
den -en
den(article adv)[article] -en(article adv)[article]
den -et{n}
den(article adv)[article] -et(article adv){n}[article]
den -ne{n}
den(article adv)[article] -ne(article adv){n}[article]
den den{n}
den(article adv)[article] den(article adv){n}[article]
DADanskaSVSvenska
den(article adv)[article]{n} -en(article adv){n}[article]
den(article adv)[article]{n} -a(article adv){n}[article]
den(article adv)[article]{n} -na(article adv){n}[article]
den(article adv)[article]{n} -et(article adv){n}[article]
den(article adv)[article]{n} -t(article adv){n}[article]
den(article adv)[article]{n} -n(article adv){n}[article]
den(article adv)[article]{n} de(article adv)[article]
den(article adv)[article]{n} den(article adv)[article]
den{n} den
den(article adv)[article]{n} det(article adv)[article]
den{n} det
den{n} de
den{n} -n{n}
den{n} -en{n}
den{n} -t{n}
den{n} -et{n}
den{n} -na{n}
den{n} -a{n}