Söktermen Det groteske har ett resultat
Hoppa till

DA SV Översättningar för det

det (conj determiner pronoun adv) [that thing] den där (conj determiner pronoun adv) [that thing]
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] det där (conj determiner pronoun adv) [that thing]
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] detta (conj determiner pronoun adv) [that thing]
det (article adv) [article] -a (article adv) {n} [article]
det (article adv) [article] det (article adv) [article]
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] det (conj determiner pronoun adv) [that thing]
det den
det (article adv) [article] den (article adv) [article]
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] den (conj determiner pronoun adv) [that thing]
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] denna (conj determiner pronoun adv) [that thing]