Söktermen inte det minsta har 8 resultat
SV Svenska DE Tyska
inte det minsta (o) [intensifierande ord] absolut nicht (o) [intensifierande ord]
inte det minsta (o) [intensifierande ord] durchaus nicht (o) [intensifierande ord]
inte det minsta (o) [intensifierande ord] gar nicht (o) [intensifierande ord]
inte det minsta (o) [förväntning] nicht im Geringsten (o) [förväntning]
inte det minsta (o) [intensifierande ord] nicht im Geringsten (o) [intensifierande ord]
SV Svenska DE Tyska
inte det minsta (o) [förväntning] überhaupt nicht (o) [förväntning]
inte det minsta (o) [intensifierande ord] überhaupt nicht (o) [intensifierande ord]
inte det minsta (o) [förväntning] keineswegs (o) [förväntning]

SV DE Översättningar för inte

inte (n) nicht (n)
inte (o) [allmän] nicht (o) [allmän]
inte (contraction n) [do not] nicht (contraction n) [do not]

SV DE Översättningar för det

det (adv int n pronoun) [in existence] da (adv int n pronoun) [in existence]
det (article adv) [article] das (article adv) [article]
det (o) [bestämd artikel] das (o) [bestämd artikel]
det (o) [demonstrativ] das (o) [demonstrativ]
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] diese (conj determiner pronoun adv) [that thing]
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] dieser (conj determiner pronoun adv) [that thing]
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] dieses (conj determiner pronoun adv) [that thing]
det (article adv) [article] der (article adv) [article]
det (o) [bestämd artikel] der (o) [bestämd artikel]
det (article adv) [stressed, indicating that the object in question is the only one worthy of attention] der (article adv) [stressed, indicating that the object in question is the only one worthy of attention]

SV DE Översättningar för minsta

minsta (a) [idé] {n} geringste (a) [idé]
minsta (n) [allmän] {n} Geringste (n) {n} [allmän]
minsta (n) [allmän] {n} Mindeste (n) {n} [allmän]
minsta (n) [allmän] {n} Wenigste (n) {n} [allmän]
minsta (a) [idé] {n} kleinste (a) [idé]
SV Synonymer för inte det minsta DE Översättningar
inte [ej] nicht
ingalunda [ej] mitnichten
in- [ej] im-
o- [ej] un-
inte alls [ej] keinesfalls
icke [ej] nicht