Svenska Engelska
allians alliance
Allians för Chile Alliance for Chile
Allians för ett nytt Kosovo New Kosovo Alliance
Allians för Sverige Alliance for Sweden
Alliansen för nationernas Europa Alliance for Europe of the Nations
Alliansen liberaler och demokrater för Europa Alliance of Liberals and Democrats for Europe
alliansfri Third World
alliansfrihet non-alignment
Allianz Allianz
Allianz Arena Allianz Arena
Allianz Suisse Open Gstaad Allianz Suisse Open Gstaad
allicin allicin
Allier Allier
allierad ally
allierad med allied to
alligator alligator
Alligatorer och kajmaner Alligatoridae
allihop everyone
allihopa everybody
Allison DuBois Allison DuBois
allitteration alliteration
allitterera alliterate
allittererande alliterative
Allkvantifikator Universal quantification
allmakt omnipotence
Allman Brothers Band The Allman Brothers Band
Allmendingen Allmendingen bei Bern
allmoge country people
allmosa alms
allmän general
Allmän dammussla Duck mussel
allmän flaggdag flag day
Allmän frostfjäril Winter Moth
allmän försvarsadvokat public defender
allmän förvaltningsordning general administrative order
allmän helgdag national holiday
allmän högtid public holiday
allmän idrott athletics
allmän karaktär general character
allmän kemi general chemistry
allmän landsväg highway
allmän opinion public opinion
Allmän rösträtt Universal franchise
allmän skola public school
allmän tillgång till mark public access to land
allmän utbildning general education
allmän värnplikt compulsory military service
allmän åklagare prosecutor
allmän översikt general survey
allmänbildande liberal
allmänbildning general knowledge
allmänhet public