Söktermen allmänhet har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
allmänhet (n) [folk] (u) public (n) [folk]
allmänhet (n) [allmän] (u) generality (n) [allmän]
allmänhet (n) [folk] (u) community (n) [folk]
SV Synonymer för allmänhet EN Översättningar
åhörare [publikum] (u hearer
auditorium [publikum] n audience
lyssnare [publikum] (u hearers
åskådare [publikum] (u beholder
betraktare [publikum] beholder
folk [publikum] n folk
gäster [publikum] (up guests
besökare [publikum] (u visitor
församling [publikum] (u congregation
tillströmning [publikum] (u inflow
närvarande [publikum] present
publik [publikum] (u audience
vanligen [i allmänhet] commonly
normalt [i allmänhet] normally
i stort sett [i allmänhet] by and large
på det hela taget [i allmänhet] by and large
i regel [i allmänhet] generally
överhuvud [i allmänhet] chif
överhuvudtaget [i allmänhet] on the whole
gemene man [allmänheten] (u common people