Söktermen åskådare har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
åskådare (n) [händelse - kvinna] (u) bystander (n) [händelse - kvinna]
åskådare (n) [händelse - man] (u) bystander (n) [händelse - man]
åskådare (n) [händelse - kvinna] (u) spectator (n) [händelse - kvinna]
åskådare (n) [händelse - man] (u) spectator (n) [händelse - man]
åskådare (n) [observer] (u) spectator (n) [observer]
SV Svenska EN Engelska
åskådare (n) [sport - kvinna] (u) spectator (n) [sport - kvinna]
åskådare (n) [sport - man] (u) spectator (n) [sport - man]
åskådare (n) [händelse - kvinna] (u) onlooker (n) [händelse - kvinna]
åskådare (n) [händelse - man] (u) onlooker (n) [händelse - man]
åskådare (n) [someone who observes or beholds; an observer or spectator] (u) beholder (n) [someone who observes or beholds; an observer or spectator]
åskådare (u) beholders
åskådare (u) bystander
åskådare (u) onlooker
åskådare (u) observers
SV Synonymer för åskådare EN Översättningar
allmänhet [publikum] (u public
åhörare [publikum] (u hearer
auditorium [publikum] n audience
lyssnare [publikum] (u hearers
betraktare [publikum] beholder
folk [publikum] n folk
gäster [publikum] (up guests
besökare [publikum] (u visitor
församling [publikum] (u congregation
tillströmning [publikum] (u inflow
närvarande [publikum] present
publik [publikum] (u audience
vittne [publik] n witness
tittare [publik] voyeur
förbipasserande [publik] (invariable passer-by
auskultant [publik] student teacher
iakttagare [betraktare] (u beholder