Söktermen general har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
general (u) general
general (n) [militärisk] (u) general (n) [militärisk]
SV Synonymer för general EN Översättningar
strateg [härförare] (u strategist
befälhavare [härförare] (u commander
krigsherre [härförare] warlord (n)
fältherre [härförare] general
huvud- [general-] cephalic
över- [general-] upper
allmän [general-] universal
total [general-] aggregate
EN Engelska SV Svenska
general (a) [change] total (a) [change]
general (a) [change] fullständig (a) [change]
general (a) [general] allmän (a) [general]
general (a) [change] hel (a) [change]
general (n) [military] general (n) [military] (u)
general generell
general fältherre
general generellt

Engelska Svenska översättingar