Söktermen total har 47 resultat
SV Svenska EN Engelska
total (a) [hel] complete (a) [hel]
total (a) [kvantitet] aggregate (a) [kvantitet]
total aggregate
total (a) [hel] integral (a) [hel]
total (a) [hel] entire (a) [hel]
SV Svenska EN Engelska
total entire
total (a) [hel] whole (a) [hel]
total (a) [ändring] general (a) [ändring]
total (a) [grad] all-out (a) [grad]
total (a) [grad] out-and-out (a) [grad]
total out-and-out
total (a) [grad] thoroughgoing (a) [grad]
total (a) [grad] arrant (a) [grad]
total (a) [grad] thorough (a) [grad]
total (a) [ändring] total (a) [ändring]
total (a) [kvantitet] total (a) [kvantitet]
total (a) [hel] total (a) [hel]
total (a) [grad] total (a) [grad]
total total
total (a) [ändring] complete (a) [ändring]
total (a) [grad] complete (a) [grad]
total overall
SV Synonymer för total EN Översättningar
hel [fullständig] 整個
full [fullständig] 充滿
extrem [höggradig] n 極端 (adj n adv)
all [i sin helhet] (dōu)
EN Engelska SV Svenska
total (a) [degree] fullständig (a) [degree]
total (a) [quantity] sammanlagd (a) [quantity]
total (a) [entire] komplett (a) [entire]
total (n) [money] slutsumma (n) [money] (u)
total (n) [mathematics] slutsumma (n) [mathematics] (u)
total (n) [money] belopp (n) {n} [money]
total (n) [money]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
summa (n) [money] (u)
 • summad
total (n) [mathematics]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
summa (n) [mathematics] (u)
 • summad
total (v) [quantity]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
omfatta (v) [quantity]
 • omfattad
total (v) [quantity]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
räkna (v) [quantity]
 • räknad
total (a) [entire] hel (a) [entire]
total (a) [change] hel (a) [change]
total (a) [entire] fullständig (a) [entire]
total (v) [mathematics] räkna ihop (v) [mathematics]
total (a) [change] fullständig (a) [change]
total (a) [degree] genom- (a) [degree]
total (a) [quantity] total (a) [quantity]
total (a) [entire] total (a) [entire]
total (a) [degree] total (a) [degree]
total (a) [change] total (a) [change]
total (a) [degree] absolut (a) [degree]
total (a) [entire] fullkomlig (a) [entire]
total (a) [degree] fullkomlig (a) [degree]
total (v) [mathematics]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
summera (v) [mathematics]
 • summerad
total (v) [mathematics]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
addera (v) [mathematics]
 • adderad

Engelska Svenska översättingar