Söktermen räkna har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
räkna (v) [kvantitet]
 • räknad
total (v) [kvantitet]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
räkna (v) [matematik]
 • räknad
reckon (v) [matematik]
 • reckoned
 • reckon
 • reckon
 • reckoned
 • reckoned
räkna (v) [kvantitet]
 • räknad
number (v) [kvantitet]
 • numbered
 • number
 • number
 • numbered
 • numbered
räkna (v) [matematik]
 • räknad
enumerate (v) [matematik]
 • enumerated
 • enumerate
 • enumerate
 • enumerated
 • enumerated
räkna
 • räknad
count
 • counted
 • count
 • count
 • counted
 • counted
SV Svenska EN Engelska
räkna (v) [matematik]
 • räknad
count (v) [matematik]
 • counted
 • count
 • count
 • counted
 • counted
räkna (v) [vikt]
 • räknad
count (v) [vikt]
 • counted
 • count
 • count
 • counted
 • counted
räkna (adj n v) [any account or score kept by notches or marks]
 • räknad
tally (adj n v) [any account or score kept by notches or marks]
 • tallied
 • tally
 • tally
 • tallied
 • tallied
räkna (v) [(''intransitive'') determine values or solutions]
 • räknad
calculate (v) [(''intransitive'') determine values or solutions]
 • calculated
 • calculate
 • calculate
 • calculated
 • calculated
räkna (v) [matematik]
 • räknad
calculate (v) [matematik]
 • calculated
 • calculate
 • calculate
 • calculated
 • calculated
räkna
 • räknad
figure
 • figured
 • figure
 • figure
 • figured
 • figured
räkna (v) [matematik] do a calculation (v) [matematik]
räkna (v) [matematik] make calculations (v) [matematik]
räkna (v) [matematik] do calculations (v) [matematik]
räkna do arithmetic
räkna
 • räknad
reckon
 • reckoned
 • reckon
 • reckon
 • reckoned
 • reckoned
SV Synonymer för räkna EN Översättningar
utgöra [omfatta] constitute
uppgå till [omfatta] amount to
belöpa sig till [omfatta] amount to
mäta [omfatta] measure
addera [företa uträkningar] add
summera [företa uträkningar] sum up
subtrahera [företa uträkningar] subtract
dra ifrån [företa uträkningar] subtract
dividera [företa uträkningar] divide
multiplicera [företa uträkningar] multiply
tälja [företa uträkningar] whittle
beräkna [företa uträkningar] compute
göra en beräkning [företa uträkningar] do calculations
betrakta [anse] consider
placera [anse] plant
hänföra [anse] enrapture
uppskatta [anse] esteem
värdera [anse] value
anslå [anse] assign
påräkna [räkna med] count upon