Söktermen part har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
part part
part suitor
SV Synonymer för part EN Översättningar
partner [kontrahent] (u partner
deltagare [kontrahent] (u attendant
sida [kontrahent] (u flank
tvistande [kontrahent] disagreeing
kärande [kontrahent] (u complainant
svarande [kontrahent] (u defendant
andel [del] (u slice
portion [del] (u portion
lott [del] (u lot
antal [del] n amount
parti [del] n match - to merry
sändning [varumängd] (u broadcast
kvantitet [varumängd] (u quantity
post [varumängd] (u mail
delägare [kompanjon] (u part-owner
tilldelning [portion] (u allocation
ranson [portion] (u ration
anklagad [åtalad] (invariable defendant
misstänkt [åtalad] suspect
enhet [kvantitet] (u unit
EN Engelska SV Svenska
part (n) [general] stycke (n) {n} [general]
part (n) [money] andel (n) [money] (u)
part del (u)
part (n) [component] del (n) [component] (u)
part (n) [general] del (n) [general] (u)
part (n) [mechanical] del (n) [mechanical] (u)
part (n) [component] komponent (n) [component] (u)
part (n) [component] element (n) {n} [component]
part (n) [component] beståndsdel (n) [component] (u)
part skilja
part parti {n}
part roll (u)
part (v) [intransitive] skiljas (v) [intransitive]
part (v) [intransitive] skiljas åt (v) [intransitive]
part part

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för part SV Översättningar
system [thing] system {n}
complement [thing] fyllnad
element [thing] element {n}
component [thing] komponent (u)
member [thing] ledamot
total [thing] sammanlagd
assemblage [thing] montering (u)
unit [thing] enhet (u)
department [section] varuhus {n}
dialect [section] dialekt (u)
chapter [section] avdelning (u)
outpost [section] förpost
portion [section] dela
branch [section] gran (u)
episode [serialized story] episod (u)
section [serialized story] sektion
continuation [serialized story] fortsättning (u)
instalment [serialized story] avbetalning (med belopp)
business [affair] göromål
interest [affair] intresse {n}