Söktermen lott har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
lott (u) share
lott (u) lot
lott (n) [chans] (u) lot (n) [chans]
lott (n) [framtid] (u) lot (n) [framtid]
lott (n) [framtid] (u) destiny (n) [framtid]
SV Svenska EN Engelska
lott (n) [allmän] (u) fate (n) [allmän]
lott (n) [framtid] (u) fate (n) [framtid]
lott (n) [framtid] (u) fortune (n) [framtid]
lott (n) [allmän] (u) doom (n) [allmän]
lott (n) [chans] (u) straw (n) [chans]
SV Synonymer för lott EN Översättningar
situation [läge] (u situation
förhållanden [läge] n course of events
ställning [läge] (u rack
belägenhet [läge] (u plight
författning [läge] (u constitution
stämning [läge] (u ambiance
villkor [läge] n condition
kasus [läge] (invariable grammatical case (n)
tillstånd [läge] n state
portion [ngns beskärda del] (u portion
dosis [ngns beskärda del] dose
dos [ngns beskärda del] (u dose
sats [ngns beskärda del] (u statement
del [andel] (u portion
ranson [andel] (u ration
mängd [andel] (u amount
aktie [lottsedel] (u share
öde [levnadsöde] n destiny
bestämmelse [levnadsöde] (u regulation
läge [tillstånd] n situation