Söktermen lycka har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
lycka (n) [gladlynthet] (u) happiness (n) [gladlynthet]
lycka (n v) [perfect happiness] (u) bliss (n v) [perfect happiness]
lycka (n) [känslomässigt tillstånd] (u) joyfulness (n) [känslomässigt tillstånd]
lycka (n) [framgång] (u) good fortune (n) [framgång]
lycka (n) [framgång] (u)
 • lyckt
luck (n) [framgång]
 • lucked
 • luck
 • luck
 • lucked
 • lucked
SV Svenska EN Engelska
lycka (n) [allmän] (u)
 • lyckt
luck (n) [allmän]
 • lucked
 • luck
 • luck
 • lucked
 • lucked
lycka (n) [gladlynthet] (u) gaiety (n) [gladlynthet]
lycka (n) [gladlynthet] (u) brightness (n) [gladlynthet]
lycka (n) [känslomässigt tillstånd] (u) happiness (n) [känslomässigt tillstånd]
lycka (u)
 • lyckt
fortune
 • fortuned
 • fortune
 • fortune
 • fortuned
 • fortuned
lycka (u) happiness
lycka (n) [gladlynthet] (u) cheerfulness (n) [gladlynthet]
lycka (n) [gladlynthet] (u)
 • lyckt
joy (n) [gladlynthet]
 • joyed
 • joy
 • joy
 • joyed
 • joyed
lycka (n) [allmän] (u) coincidence (n) [allmän]
lycka (n) [allmän] (u)
 • lyckt
chance (n) [allmän]
 • chanced
 • chance
 • chance
 • chanced
 • chanced
lycka (n) [framgång] (u)
 • lyckt
fortune (n) [framgång]
 • fortuned
 • fortune
 • fortune
 • fortuned
 • fortuned
lycka (u)
 • lyckt
chance
 • chanced
 • chance
 • chance
 • chanced
 • chanced
SV Synonymer för lycka EN Översättningar
regla [stänga] bolt
tillsluta [stänga] block up
spärra [stänga] block up
låsa [stänga] lock
medvind [medgång] (u tailwind
framgång [medgång] (u succeeded
välgång [medgång] (u prosperity
tur [medgång] (u drive
välgärning [medgång] (u kind deed
succé [medgång] success
befordran [medgång] (u (invariable) transport
ära [medgång] (u glory
slump [öde] (u coincidence
lott [öde] (u lot
välfärd [välstånd] (u welfare
livskvalitet [välstånd] quality of life
glädje [sällhet] (u gaiety
lycksalighet [sällhet] (u bliss
extas [sällhet] (u ecstasy
sjunde himlen [sällhet] (invariable seventh heaven