Svenska Engelska
Féchy Féchy
Fédération Aéronautique Internationale Fédération Aéronautique Internationale
Fédération Calédonienne de Football Fédération Calédonienne de Football
Fédération Internationale de Ski International Ski Federation
Félix Félix Miéli Venerando
Félix Faure Félix Faure
Félix Malloum Félix Malloum
Félix Mantilla Botella Félix Mantilla Botella
Félix Nadar Nadar
Félix Savón Félix Savón
Félix Trinidad Félix Trinidad
Fëanor Fëanor
Fót Fót
föda produce
Föda -n Food
född born
Född den fjärde juli Born on the Fourth of July
Född i går Born Yesterday
född med silversked i mun born with a silver spoon in one's mouth
födelse birth
födelse- natal
födelseattest birth certificate
födelsedag birthday
födelsedagar birthdays
Födelsedagen Sixteen Candles
födelsedagsflicka birthday girl
födelsedagspojke birthday boy
födelsedagstårta birthday cake
födelsedatum date of birth
födelsekontroll contraception
Födelsekyrkan Church of the Nativity
födelsemärke birthmark
födelseort birthplace
födelser births
födelsetal birthrate
födoämne foodstuff
födoämnen nutrition
Födoämnesintolerans Food intolerance
födsel birth
föesiktig careful
föga little
föga avundsvärd unenviable
föga beläst unlettered
föga imponerande unimpressive
föga iögonfallande discreet
föga tilldragande unattractive
föga övertygande unconvincing
fökläda disquise
föl foal
föla foal
Fölisön Seurasaari
följa follow up
följa John follow-the-leader
följa lagens anda follow the spirit of the law
följa med accompany
följa med strömmen go with the flow
följa någon i hälarna tread on someone's heels
följa tillbaka retrace
följa upp follow up
följa upp med follow up with
följaktligen consequently
följande next
följande dag next day
följd result
följdaktligen consequently
Följder av en global uppvärmning Effects of global warming
följdriktig consistent
följdsats corollary
följdsjukdom sequela
följdtillstånd sequela
följe following
följeslagare companion
följeslagerska companion
följetong serial
följning acquisition
föll fell
fömåga power
föna blow-dry
fönster window
fönster med gångjärn casement
Fönsterblad Fenestraria
fönsterbräda sill
fönsterbräde sill
fönsterbåge sash
fönsterdekoratör window dresser
Fönsterfikus Rubber
fönstergluggar peepholes
fönsterhanterare window manager
fönsterlucka shutter
fönsterpost mullion
fönsterputsare window-cleaner
fönsterram window frame
fönsterremsa weatherstrip
fönsterruta window
fönsterrutor glazing
fönsterskyltare window dresser
fönsterskyltning window dressing
fönstertittare voyeur
för too