Svenska Engelska
fixera fix
fixerad stated
fixering fixation
fixeringsmedel fixative
fixstjärna fixed star
fixvärdemärke forever stamp
Fjalar Fjalar and Galar
Fjaler kommun Fjaler
fjant buffoon
Fjell Mountain
Fjell kommun Fjell
Fjends kommun Fjends municipality
Fjerritslevs kommun Fjerritslev
Fjodor Abramov Fyodor Abramov
Fjodor Chitruk Fyodor Khitruk
Fjodor Dostojevskij Fyodor Dostoevsky
Fjodor Emeljanenko Fedor Emelianenko
Fjodor Gladkov Fyodor Gladkov
Fjodor Golovín Fedor Golovin
Fjodor I Feodor I of Russia
Fjodor II av Ryssland Feodor II of Russia
Fjodor III Feodor III of Russia
Fjodor Nikolajevitj Jurtjichin Fyodor Yurchikhin
Fjodor Tiuttjev Fyodor Tyutchev
fjolla girlyman
fjollig gay
fjolåret yesteryear
fjolårsföl yearling
fjor (i) last year
fjord fjord
Fjordhäst Fjord horse
Fjorgyn Jörð
fjorton fourteen
fjorton dagar fourteen days
Fjorton timmar Fourteen Hours
fjortonde fourteenth
fjun down
fjäder spring
fjäder av stål spring of steel
fjäderboll shuttlecock
fjäderdräkt plumage
Fjäderflicksländor Platycnemididae
fjäderfä poultry
fjäderfä-avel poultry-breeding
fjäderfäavel poultry farming
Fjädergräs Stipa
fjäderlik feathery
fjäderlätt feathery
fjäderlös callow
Fjädermott Plume moth
fjädermygga midge
Fjädermyggor Chironomidae
fjäderpenna quill
fjädervikt featherweight
fjädrande springy
Fjädrundaland Fjärdhundraland
fjäll scale
fjälla scale
Fjällabb Long-tailed Skua
Fjällborstsvansar Thysanura
Fjällbärande kräldjur Squamata
Fjällgentiana Gentiana nivalis
Fjällglim Silene acaulis
fjällgröna diapensia
fjällig scaly
Fjällräv Arctic fox
Fjällröding Arctic char
Fjällsippa Dryas octopetala
fjällsjö tarn
Fjällsyra Oxyria digyna
Fjälltrav Arabis alpina
Fjällvallmo Papaver radicatum
Fjällviol Viola biflora
fjällvråk rough-legged buzzard
fjällämmel lemming
fjälläng alp
fjärde fourth
Fjärde franska republiken French Fourth Republic
Fjärde generationens konsoler History of video game consoles
Fjärde internationalen Fourth International
Fjärde maj-rörelsen May Fourth Movement
Fjärde Moseboken Book of Numbers
fjärde person fourth person
Fjärde republiken French Fourth Republic
Fjärde riket Fourth Reich
fjärdedel quarter
fjärdedelsnot quarter note
fjärdedomare fourth official
fjärding quarter
fjäril butterfly
fjärilar lepidopteran
Fjärilseffekten Butterfly effect
fjärilsim butterfly stroke
fjärilslarv caterpillar
fjärma alienate
fjärmande estrangement
fjärr- tele-
fjärran distant
Fjärran Östern Far East
fjärranalys remote sensing
fjärrkontroll remote control
fjärrliggande remote
fjärrstyrd projektil guided missile
fjärrsyn remote viewing
fjärrvärme long-distance heating
fjärrvärmeanläggning district heating plant
Fjärsing Greater weever
fjärt fart
fjärta fart
fjäs face
fjäsk fuss
fjäska make a fuss
fjäska för butter up
fjäskande fawning
fjäsker toady
fjäskig officious
fjättra shackle
fjättrad fettered
Fjölner Fjölnir
FK FK
FK Austria Wien FK Austria Wien
FK Haugesund FK Haugesund
FK Jedinstvo FK Jedinstvo Bijelo Polje
FK Khazar Lenkoran FK Khazar Lenkoran
FK Obilić FK Obilić