Svenska Engelska
glykemisk glycemic
glykemiska glycemic
glykemiskt glycemic
Glykemiskt index Glycemic index
Glykogen Glycogen
glykogenes glycogenesis
glykol glycol
Glykolipid Glycolipid
glykolys glycolysis
glykoprotein glycoprotein
glykos glucose
Glykosylerat hemoglobin Glycosylated hemoglobin
Glyndebourne Glyndebourne Festival Opera
Glyskolja Poor cod
Glâne Glâne
glädja encourage
glädja sig rejoice
glädja sig över joice at
glädjande gratifying
glädjas rejoice
glädje delight
glädje över delight at
glädjedödare damper
glädjedöderska spoilsport
glädjeflicka floozie
glädjehus brothel
glädjelös cheerless
glädjesprång caper
glädjeämnen joys
gläfs yelp
gläfsa yelp
gläfsande yappy
glänsa flaunt
glänsande splendid
glänt be ajar
glänta open space
glänta på open slightly
glätta gloss
glättig bright
glättighet gladness
glåmig wan
glåpord taunt
glöd ardor
glöda glow
glödande zealous
glödande hetta red-heat
glödande kol ember
glödga mull
glödhet red-hot
glödkatodrör thermionic tube
glödkol ember
glödlampa bulb
Glödlampa -n Incandescent light bulb
glödning incandescence
glödstift glow plug
glödtråd filament
glögg mulled and spiced wine
glömd forgotten
glömd och förlåten no hard feelings
glömde forgot
glömma leave
glömma bort forget
glömma kvar leave
glömma totalt slip one's mind
glömmer forgets
glömsk oblivious
glömska oblivion
glömskt forgetful
Glücksburg Glücksburg
Glückstadt Glückstadt
glühwein gluhwein
GM Daewoo GM Daewoo
Gmail Gmail
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMC GMC
GMT Greenwich Mean Time
Gmunden Gmunden
Gmünd Gmünd
Gna Gná
gnabb quarreling
gnabbas fight
Gnaeus Cornelius Scipio Asina Gnaeus Cornelius Scipio Asina
Gnaeus Julius Agricola Gnaeus Julius Agricola
Gnaeus Naevius Gnaeus Naevius
gnaga eat
gnaga på gnaw
gnagande niggling
gnagare rodent