Svenska Engelska
Regioselektivitet Regioselectivity
regissera direct
regissör floor manager
Regissör - n -er Director
Registan Registan
register register
registerat varumärke registered trademark
registrera register
registrerar registers
registrerat anläggningsområde registered site
registrerat partnerskap civil partnership
registrering registration
registrering av ämnen recording of substances
registreringar registrations
registreringsavgift registration fee
registreringsförfarande registration proceeding
registreringsnummer license number
registreringsplikt registration obligation
Registreringsskyltar i Sverige Swedish licence plates
regla bolt
regla upp unbar
reglade latched-in
reglemente regulations
regler rulings
reglera adjust
reglerad regulated
reglerande regulating
reglerbar variable
reglering adjustment
reglering av jordbruksproduktionen regulation of agricultural production
reglering av utsläpp pollution control
reglerings- regulating
reglerteknik cybernetics
regn rainfall
regn- showery
regn- och vindskydd för djur animal shelter
regna rain
regna bort wash out
regnby flurry
regnbåge iris
Regnbågsbron Rainbow Bridge
Regnbågsflaggan Rainbow flag
regnbågshinna iris
regnbågsskimmer iridescence
regnbågsskimrande iridescent
regndroppe raindrop
regnig showery
regnkappa raincoat
Regnmakaren The Rainmaker
regnmängd rainfall
regnmätare pluviometer
regnrock slicker
regnskog rain forest
regnskur shower
regntak penthouse
regntät rainproof
regnvatten rainwater
regress regress
regression regression
regressiv regressive