Svenska Engelska
spräcka break open
spräcklig tabby
spräckt cracked
spränga break open
sprängbomb anti-personel
sprängd dynamited
spränggelatin gelignite
sprängkapsel detonator
sprängning disruption
Sprängpansargranat High explosive squash head
sprängämne explosive
sprängämnen explosives
sprängört cowbane
sprätt dude
sprätta upp unpick
sprättig foppish
sprättkniv ripper
språk speech
Språk i Europa Languages of Europe
Språk i Finland Languages of Finland
Språk i Frankrike Languages of France
språk-databaser language-databases
språk-filer language-files
språk-riktningar language-directions
språkbank corpus
språkbehärskande mastery of a language
språkbruk usage
språkegenhet idiom
Språkets ursprung Origin of language
språkfel solecism
språkgräns language boundary
språkkännare linguists
språkkänsla Sprachgefühl
språklig linguistic
Språkliga vändningen Linguistic turn
språklära grammar
språkman linguist
Språkpolitik Language policy
Språkrådet Swedish Language Council
språkrör mouthpiece
språksam expansive
språksociologi sociolinguistics
Språkteknologi Computational linguistics
språkvetenskap linguistics
språköversättare language-translator
språköversättning language-translation
språng jump
Språngben Talus bone
språngbräda springboard
språngbräde steppingstone
språngmarsch double-quick
spröd friable
sprödhet delicacy
spröjs mullion
spröt rib
SPSS SPSS
spunnen spun
spunnet socker candy floss
spunnit spun
Spurius Cassius Vecellinus Spurius Cassius Vecellinus
spurt sprint
spurta sprint
sputnik sputnik