Söktermen anything but har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
anything but (o) [general] allt annat än (o) [general]
anything but (o) [general] långt från (o) [general]

EN SV Översättningar för anything

anything (o) [no matter what] allt (o) {n} [no matter what]
anything (o) [no matter what] vad som helst (o) [no matter what]
anything (o) [general] något (o) [general]
anything (o) [general] någonting (o) [general]

EN SV Översättningar för but

but men {n}
but (prep adv conj n) [although] men (prep adv conj n) {n} [although]
but (o) [except that] men (o) {n} [except that]
but (o) [general] men (o) {n} [general]
but (o) [yet] men (o) {n} [yet]
but (o) [yet] men ändå (o) [yet]
but (o) [yet] emellertid (o) [yet]
but (o) [except that] om det inte vore så att (o) [except that]
but (o) [barring] bortsett från (o) [barring]
but (o) [barring] utom (o) [barring]