Söktermen archetype har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
archetype arketyp (u)
archetype (n) [example] arketyp (n) [example] (u)
archetype (n) [prototype] arketyp (n) [prototype] (u)
archetype (n) [prototype] urtyp (n) [prototype] (u)
archetype (n) [prototype] prototyp (n) [prototype] (u)
EN Engelska SV Svenska
archetype (n) [example] modell (n) [example] (u)
archetype (n) [example] förebild (n) [example] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för archetype SV Översättningar
example [representation] övningsexempel (n v)
ideal [representation] ideal {n}
mould [representation] mögel {n}
original [representation] originell
prototype [representation] typiskt exempel {n}
model [representation] utforma
epitome [quality] inkarnation (u)
standard [quality] fana (u)
conception [quality] begrepp {n}
paragon [thing] mönster {n}
manuscript [thing] handskrift (u)
copy [thing] härma
guide [example] vägleda
pattern [example] modell (u)
routine [convention] rutinmässig
stereotype [convention] stereotyp (u)