Söktermen artig har 18 resultat
SV Svenska EN Engelska
artig (a) [uppförande] well-mannered (a) [uppförande]
artig (adj) [courteous, polite, refined, suave, and sophisticated] urbane (adj) [courteous, polite, refined, suave, and sophisticated]
artig (a) [uppförande] courteous (a) [uppförande]
artig (adj) [showing regard for others] courteous (adj) [showing regard for others]
artig (a) [chevaleresk] courteous (a) [chevaleresk]
SV Svenska EN Engelska
artig (a) [uppförande] polite (a) [uppförande]
artig (a) [uppförande] chivalrous (a) [uppförande]
artig (a) [chevaleresk] chivalrous (a) [chevaleresk]
artig (a) [uppförande] refined (a) [uppförande]
artig (a) [uppförande] gentlemanly (a) [uppförande]
artig (a) [uppförande] gallant (a) [uppförande]
artig (a) [chevaleresk] gallant (a) [chevaleresk]
artig (a) [uppförande] courtly (a) [uppförande]
artig courtly
artig (a) [uppförande] civil (a) [uppförande]
artig civil
artig gallant
artig polite
SV Synonymer för artig EN Översättningar
förbindlig [förekommande] affable
älskvärd [förekommande] endearing
urban [förekommande] urbane
uppmärksam [förekommande] vigilant
vänlig [förekommande] affable
snäll [förekommande] kind
foglig [förekommande] docile
tillgänglig [förekommande] available
medgörlig [förekommande] accomodating
human [förekommande] humane
tjänstvillig [förekommande] obliging
tillmötesgående [förekommande] n accommodating
förekommande [tjänstvillig] obligin
hjälpsam [tjänstvillig] helpful
påpasslig [tjänstaktig] attentive
beredvillig [tjänstaktig] ready (informal)
kultiverad [världsvan] cultivated
bildad [världsvan] cultivated
gentlemannamässig [världsvan] chivalrous
fin [världsvan] (pej. cute