Söktermen artig har 18 resultat
SVSvenskaENEngelska
artig(a)[uppförande] well-mannered(a)[uppförande]
artig(adj)[courteous, polite, refined, suave, and sophisticated] urbane(adj)[courteous, polite, refined, suave, and sophisticated]
artig(a)[uppförande] courteous(a)[uppförande]
artig(adj)[showing regard for others] courteous(adj)[showing regard for others]
artig(a)[chevaleresk] courteous(a)[chevaleresk]
SVSvenskaENEngelska
artig(a)[uppförande] polite(a)[uppförande]
artig(a)[uppförande] chivalrous(a)[uppförande]
artig(a)[chevaleresk] chivalrous(a)[chevaleresk]
artig(a)[uppförande] refined(a)[uppförande]
artig(a)[uppförande] gentlemanly(a)[uppförande]
artig(a)[uppförande] gallant(a)[uppförande]
artig(a)[chevaleresk] gallant(a)[chevaleresk]
artig(a)[uppförande] courtly(a)[uppförande]
artig courtly
artig(a)[uppförande] civil(a)[uppförande]
artig civil
artig gallant
artig polite
SVSynonymer för artigENÖversättningar
förbindlig[förekommande]affable
älskvärd[förekommande]endearing
urban[förekommande]urbane
uppmärksam[förekommande]vigilant
vänlig[förekommande]affable
snäll[förekommande]kind
foglig[förekommande]docile
tillgänglig[förekommande]available
medgörlig[förekommande]accomodating
human[förekommande]humane
tjänstvillig[förekommande]obliging
tillmötesgående[förekommande]naccommodating
förekommande[tjänstvillig]obligin
hjälpsam[tjänstvillig]helpful
påpasslig[tjänstaktig]attentive
beredvillig[tjänstaktig]ready(informal)
kultiverad[världsvan]cultivated
bildad[världsvan]cultivated
gentlemannamässig[världsvan]chivalrous
fin[världsvan](pej.cute