Söktermen urban har 4 resultat
SV Svenska EN Engelska
urban (adj) [courteous, polite, refined, suave, and sophisticated] urbane (adj) [courteous, polite, refined, suave, and sophisticated]
urban (a) [uppförande] urbane (a) [uppförande]
SV Synonymer för urban EN Översättningar
förbindlig [förekommande] affable
artig [förekommande] courteous
älskvärd [förekommande] endearing
uppmärksam [förekommande] vigilant
vänlig [förekommande] affable
snäll [förekommande] kind
foglig [förekommande] docile
tillgänglig [förekommande] available
medgörlig [förekommande] accomodating
human [förekommande] humane
tjänstvillig [förekommande] obliging
tillmötesgående [förekommande] n accommodating
förekommande [världsvan] obligin
kultiverad [världsvan] cultivated
bildad [världsvan] cultivated
gentlemannamässig [världsvan] chivalrous
fin [världsvan] (pej. cute
förfinad [världsvan] civilized
hövlig [världsvan] courteous
belevad [världsvan] urbane
EN Engelska SV Svenska
urban (adj) [courteous, polite, refined, suave, and sophisticated] urbane (adj) [courteous, polite, refined, suave, and sophisticated]
urban (a) [uppförande] urbane (a) [uppförande]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för urban SV Översättningar
municipal [property] kommunal
metropolitan [property] huvudstads-
civil [property] civil (u)
civic [property] medborgerlig
county [property] län {n}
city [property] stad (u)
modern [cosmopolitan] nutida