Söktermen city har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
city (n adv adj) [either the lower, or the business center of a city or town] downtown (n adv adj) [either the lower, or the business center of a city or town]
SV Synonymer för city EN Översättningar
samhälle [tätbebyggelse] n community
konglomerat [tätbebyggelse] n agglomeration
agglomeration [tätbebyggelse] (u agglomeration
metropol [tätbebyggelse] (u metropolis
köping [tätbebyggelse] (u borough
kommun [tätbebyggelse] (u commune
tätort [tätbebyggelse] town
centrum [metropol] n downtown
affärscentrum [storstad] n center of commerce
tätbebyggelse [storstad] built-up area
mitt [centrum] center
medelpunkt [centrum] (u centre
kärna [centrum] crux
EN Engelska SV Svenska
city (n adv adj) [either the lower, or the business center of a city or town] downtown (n adv adj) [either the lower, or the business center of a city or town]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för city SV Översättningar
municipality [place] stad (u)
metropolis [place] världsstad
capital [place] versal
municipal [property] kommunal
metropolitan [property] huvudstads-
civil [property] civil (u)
urban [property] stads-
civic [property] medborgerlig
county [property] län {n}