Söktermen avstå har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
avstå (v) [egendom] give up (v) [egendom]
avstå abstain
avstå (v) [politik] abstain (v) [politik]
avstå cede
avstå give up
SV Svenska EN Engelska
avstå refrain
avstå resign
avstå desist
SV Synonymer för avstå EN Översättningar
avträda [avsäga sig] give up
frånträda [avsäga sig] waive
uppge [avsäga sig] give up
abdikera [avsäga sig] abdicate
upphöra med [avsäga sig] forbear
överlåta [avsäga sig] devolve
skänka [avsäga sig] gift
efterskänka [avsäga sig] remit
offra [avsäga sig] immolate
upphöra [ge efter] cease (formal)
frångå [ge efter] abandon
avhålla sig från [ge efter] refrain from
rymma fältet [ge efter] run away
ge tappt [ge efter] give in
resignera [ge efter] capitulate (formal)
överlämna [avhända sig] deliver
överräcka [avhända sig] award
förläna [avhända sig] endow
donera [avhända sig] gift
ge [avhända sig] give