Söktermen Basic Role-Playing har 2 resultat

SV EN Översättningar för basic

BASIC (invariable) BASIC
BASIC (n) [databehandling] (invariable) BASIC (n) [databehandling]

EN SV Översättningar för basic

basic (a) [chemistry] alkalisk (a) [chemistry]
basic (a) [elementary] enkel (a) [elementary]
basic grund (u)
basic (a) [elementary] grund- (a) [elementary]
basic (a) [elementary] elementär (a) [elementary]
basic (a) [staple] huvud- (a) [staple]
basic (a) [fundamental] grundläggande (a) [fundamental]
basic (a) [fundamental] fundamental (a) [fundamental]
basic (a) [staple] stapel- (a) [staple]