Söktermen Basic Role-Playing har 2 resultat

SVEN Översättningar för basic

BASIC (invariable) BASIC
BASIC (n)[databehandling](invariable) BASIC (n)[databehandling]

ENSV Översättningar för basic

basic (a)[chemistry] alkalisk (a)[chemistry]
basic (a)[elementary] enkel (a)[elementary]
basic grund (u)
basic (a)[elementary] grund- (a)[elementary]
basic (a)[elementary] elementär (a)[elementary]
basic (a)[staple] huvud- (a)[staple]
basic (a)[fundamental] grundläggande (a)[fundamental]
basic (a)[fundamental] fundamental (a)[fundamental]
basic (a)[staple] stapel- (a)[staple]