Söktermen bokföra har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
bokföra (v) [bokföring]
  • bokförd
enter (v) [bokföring]
  • entered
  • enter
  • enter
  • entered
  • entered
SV Synonymer för bokföra EN Översättningar
anteckna [införa] note
skriva [införa] write
registrera [införa] record
uppföra [införa] enact (formal)
skriva upp [anteckna] write down
uppteckna [anteckna] write down
inregistrera [anteckna] register
annotera [anteckna] note down
notera [anteckna] note
införa [förteckna] introduce
katalogisera [förteckna] catalogue
stansa [förteckna] drop-forge
koda [förteckna] encode
markera [förteckna] highlight
arkivera [förteckna] file
immatrikulera [förteckna] matriculate
enrollera [förteckna] enroll
sätta upp [införa räkenskaper] mark up
boka [införa räkenskaper] make reservations for