Söktermen brännande har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
brännande burning
brännande (a) [medicin] burning (a) [medicin]
brännande (a) [värk] burning (a) [värk]
brännande (a) [värk] searing (a) [värk]
brännande (a) [värme] searing (a) [värme]
SV Svenska EN Engelska
brännande (a) [värme] scorching (a) [värme]
brännande caustic
SV Synonymer för brännande EN Översättningar
skarp [bitande] sharp
amper [bitande] sharp
bitter [bitande] bitters
svidande [bitande] blistering
salt [bitande] n savory
besk [sträv] bitter
frän [sträv] waspish
kärv [sträv] harch
pikant [sträv] zesty
lagrad [sträv] stratified
frätande [sträv] corrosive
sur [sträv] acidic
pågående [nu gällande] persisting
färsk [nu gällande] new-laid
ny [nu gällande] new
modern [nu gällande] fashionable
rådande [nu gällande] prevailing (formal)
aktuell [nu gällande] up-to-date
mustig [pikant] juicy
aromatisk [pikant] aromatic