Söktermen skarp har 49 resultat
SV Svenska EN Engelska
skarp acrid
skarp (a) [bild] sharp (a) [bild]
skarp (a) [föremål] sharp (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] sharp (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] sharp (a) [ljud]
SV Svenska EN Engelska
skarp (a) [sinnesförnimmelse] sharp (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] sharp (a) [smak]
skarp (a) [lukta] pungent (a) [lukta]
skarp (a) [smak] pungent (a) [smak]
skarp (a) [kritik] sarcastic (a) [kritik]
skarp (a) [kritik] acid (a) [kritik]
skarp (a) [kritik] vitriolic (a) [kritik] (formal)
skarp (a) [kritik] astringent (a) [kritik]
skarp (a) [smak] acrid (a) [smak]
skarp (a) [ljus] harsh (a) [ljus]
skarp (a) [ljud] penetrating (a) [ljud]
skarp (a) [ljud] piercing (a) [ljud]
skarp (a) [kritik] slashing (a) [kritik]
skarp (a) [ljus] vivid (a) [ljus]
skarp (a) [dom] scathing (a) [dom]
skarp (a) [utseende] stark (a) [utseende]
skarp (a) [ord] incisive (a) [ord]
skarp (a) [ord] trenchant (a) [ord]
skarp acrimonious
skarp (adj adv n v) [able to cut easily] sharp (adj adv n v) [able to cut easily]
skarp (a) [grad] cool (a) [grad]
skarp (a) [grad] neat (a) [grad]
skarp (a) [intelligens] clever (a) [intelligens]
skarp (a) [intelligens] smart (a) [intelligens]
skarp (a) [intelligens] bright (a) [intelligens]
skarp (a) [intelligens] keen (a) [intelligens]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] keen (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [intelligens] sharp-witted (a) [intelligens]
skarp (a) [intelligens] brainy (a) [intelligens]
skarp (a) [intelligens] quick-witted (a) [intelligens]
skarp (a) [kritik] biting (a) [kritik]
skarp (a) [smak] biting (a) [smak]
skarp (a) [kritik] acerbic (a) [kritik]
skarp (a) [kritik] caustic (a) [kritik]
skarp (a) [kritik] bitter (a) [kritik]
skarp (a) [kritik] barbed (a) [kritik]
skarp (a) [kritik] stinging (a) [kritik]
skarp (a) [kritik] cutting (a) [kritik]
skarp (a) [abrupt] sharp (a) [abrupt]
skarp caustic
skarp pungent
skarp acuate
skarp keen
skarp sharp
SV Synonymer för skarp EN Översättningar
avskuren [avhuggen] cut off
rätvinklig [avhuggen] rectangular
brant [avhuggen] (u arduous
lodrät [avhuggen] vertical
tvär [avhuggen] curt
klar [lätt att uppfatta] limpid
enkel [lätt att uppfatta] easy
distinkt [lätt att uppfatta] plainly
påfallande [lätt att uppfatta] remarkable
markant [lätt att uppfatta] remarkable
utpräglad [lätt att uppfatta] distinctive
uppenbar [lätt att uppfatta] glaring
ohöljd [lätt att uppfatta] barefaced
otvetydig [lätt att uppfatta] unambiguous
tydlig [lätt att uppfatta] transparent
kvick [spirituell] deft
spetsig [spirituell] acute-angled
fyndig [spirituell] inventive
slående [spirituell] n eloquent
bitande [spirituell] bite