Söktermen skarp har 49 resultat
SVSvenskaENEngelska
skarp acrid
skarp(a)[bild] sharp(a)[bild]
skarp(a)[föremål] sharp(a)[föremål]
skarp(a)[kritik] sharp(a)[kritik]
skarp(a)[ljud] sharp(a)[ljud]
SVSvenskaENEngelska
skarp(a)[sinnesförnimmelse] sharp(a)[sinnesförnimmelse]
skarp(a)[smak] sharp(a)[smak]
skarp(a)[lukta] pungent(a)[lukta]
skarp(a)[smak] pungent(a)[smak]
skarp(a)[kritik] sarcastic(a)[kritik]
skarp(a)[kritik] acid(a)[kritik]
skarp(a)[kritik] vitriolic(a)[kritik](formal)
skarp(a)[kritik] astringent(a)[kritik]
skarp(a)[smak] acrid(a)[smak]
skarp(a)[ljus] harsh(a)[ljus]
skarp(a)[ljud] penetrating(a)[ljud]
skarp(a)[ljud] piercing(a)[ljud]
skarp(a)[kritik] slashing(a)[kritik]
skarp(a)[ljus] vivid(a)[ljus]
skarp(a)[dom] scathing(a)[dom]
skarp(a)[utseende] stark(a)[utseende]
skarp(a)[ord] incisive(a)[ord]
skarp(a)[ord] trenchant(a)[ord]
skarp acrimonious
skarp(adj adv n v)[able to cut easily] sharp(adj adv n v)[able to cut easily]
skarp(a)[grad] cool(a)[grad]
skarp(a)[grad] neat(a)[grad]
skarp(a)[intelligens] clever(a)[intelligens]
skarp(a)[intelligens] smart(a)[intelligens]
skarp(a)[intelligens] bright(a)[intelligens]
skarp(a)[intelligens] keen(a)[intelligens]
skarp(a)[sinnesförnimmelse] keen(a)[sinnesförnimmelse]
skarp(a)[intelligens] sharp-witted(a)[intelligens]
skarp(a)[intelligens] brainy(a)[intelligens]
skarp(a)[intelligens] quick-witted(a)[intelligens]
skarp(a)[kritik] biting(a)[kritik]
skarp(a)[smak] biting(a)[smak]
skarp(a)[kritik] acerbic(a)[kritik]
skarp(a)[kritik] caustic(a)[kritik]
skarp(a)[kritik] bitter(a)[kritik]
skarp(a)[kritik] barbed(a)[kritik]
skarp(a)[kritik] stinging(a)[kritik]
skarp(a)[kritik] cutting(a)[kritik]
skarp(a)[abrupt] sharp(a)[abrupt]
skarp caustic
skarp pungent
skarp acuate
skarp keen
skarp sharp
SVSynonymer för skarpENÖversättningar
avskuren[avhuggen]cut off
rätvinklig[avhuggen]rectangular
brant[avhuggen](uarduous
lodrät[avhuggen]vertical
tvär[avhuggen]curt
klar[lätt att uppfatta]limpid
enkel[lätt att uppfatta]easy
distinkt[lätt att uppfatta]plainly
påfallande[lätt att uppfatta]remarkable
markant[lätt att uppfatta]remarkable
utpräglad[lätt att uppfatta]distinctive
uppenbar[lätt att uppfatta]glaring
ohöljd[lätt att uppfatta]barefaced
otvetydig[lätt att uppfatta]unambiguous
tydlig[lätt att uppfatta]transparent
kvick[spirituell]deft
spetsig[spirituell]acute-angled
fyndig[spirituell]inventive
slående[spirituell]neloquent
bitande[spirituell]bite