Söktermen build up one's strength har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
build up one's strength (v) [strength] utveckla sin styrka (v) [strength]

EN SV Översättningar för build

build (v n) [(intransitive) to develop in magnitude or extent]
 • built
 • build
 • build
 • built
 • built
hopa (v n) [(intransitive) to develop in magnitude or extent]
 • hopad
build (v) [fabricate]
 • built
 • build
 • build
 • built
 • built
tillverka (v) [fabricate]
 • tillverkad
build (v) [fabricate]
 • built
 • build
 • build
 • built
 • built
producera (v) [fabricate]
 • producerad
build (v) [construction] sätta ihop (v) [construction]
build (v) [fabricate] sätta ihop (v) [fabricate]
build (v) [fabricate]
 • built
 • build
 • build
 • built
 • built
hopsätta (v) [fabricate]
 • hopsatt
build
 • built
 • build
 • build
 • built
 • built
anlägga
 • anlagd
build
 • built
 • build
 • build
 • built
 • built
uppföra
 • uppförd
build (v) [construct]
 • built
 • build
 • build
 • built
 • built
konstruera (v) [construct]
 • konstruerad
build (v) [construct]
 • built
 • build
 • build
 • built
 • built
bygga (v) [construct]
 • byggd

EN SV Översättningar för up

up (v) [prices]
 • upped
 • up
 • up
 • upped
 • upped
höja (v) [prices]
 • höjd
up (o) [direction] upp (o) [direction]
up (o) [position] upp (o) [position]
up (o) [price] upp (o) [price]
up (o) [awake] vara uppe (o) [awake]
up (o) [awake] vara uppstigen (o) [awake]
up uppe
up (adv prep adj n v) [available] uppe (adv prep adj n v) [available]
up (o) [river] motströms (o) [river]

EN SV Översättningar för strength

strength (n) [finance] tillgångar (n) [finance] (up)
strength (n) [physical condition] kraft (n) [physical condition] (u)
strength (n) [finance] medel (n) {n} [finance]
strength (n) [finance] resurser (n) [finance] (up)
strength styrka (u)
strength (n) [general] styrka (n) [general] (u)
strength (n) [intensity of a force or power] styrka (n) [intensity of a force or power] (u)
strength (n) [physical condition] styrka (n) [physical condition] (u)