Söktermen compulsion har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
compulsion (n) [urge] begär (n) {n} [urge]
compulsion (n) [urge] behov (n) {n} [urge]
compulsion (n) [urge] nöd (n) [urge] (u)
compulsion (n) [urge] drift (n) [urge] (u)
compulsion (n) [coercion] tvång (n) {n} [coercion]
EN Engelska SV Svenska
compulsion (n) [coercion] tryck (n) {n} [coercion]
compulsion (n) [coercion] betvingande (n) {n} [coercion]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för compulsion SV Översättningar
enforcement [means] verkställighet
coercion [means] tvång {n}
constraint [means] tvungenhet (u)
violence [means] våld {n}
force [means] våld {n}
preoccupation [obsession] huvudsaklig sysselsättning (u)
neurosis [obsession] neuros (u)
hang-up [obsession] komplex {n}
fixation [obsession] fixering (u)
drive [obsession] åktur (u)
urgency [duress] angelägenhet (u)
pressure [duress] press (u)
duty [duress] tjänst (u)
necessity [duress] nöd (u)
requirement [duress] krav {n}
oppression [force] förtryck {n}
obsession [hang-up] besatthet
mania [hang-up] vurm
passion [hang-up] vrede (u)
craze [hang-up] mani (u)