Söktermen drift har 21 resultat
SVSvenskaENEngelska
drift(n v)[act or motion of drifting](u) drift(n v)[act or motion of drifting]
drift(n)[begär](u) drive(n)[begär]
drift(n)[begär](u) compulsion(n)[begär]
drift(n)[begär](u) urge(n)[begär]
drift(n)[begär](u) need(n)[begär]
SVSvenskaENEngelska
drift(n)[uppförande](u) joking(n)[uppförande]
drift(n)[allmän](u) mockery(n)[allmän]
drift(n)[uppförande](u) banter(n)[uppförande]
drift(n)[uppförande](u) chaff(n)[uppförande]
drift(n)[uppförande](u) teasing(n)[uppförande]
drift(n)[uppförande](u) raillery(n)[uppförande](formal)
drift(n)[allmän](u) persiflage(n)[allmän](formal)
drift(u) drifting
drift(n)[satirical imitation](u) send-up(n)[satirical imitation]
SVSynonymer för driftENÖversättningar
åtrå[åstundan]desire
behov[åstundan]nnecessity
längtan[åstundan](invariablecraving
lusta[åstundan](ulechery
lystnad[åstundan](ucovetousness
håg[åstundan]mind
lust[åstundan](uinclination
böjelse[åstundan](uliking
passion[åstundan](upassion
lidelse[åstundan]passion
begär[åstundan]ncraving
huvudbry[hemlighetsmakeri]puzzle one`s head
gåta[hemlighetsmakeri](uriddle
bedrägeri[hemlighetsmakeri]nfraud
gyckel[hemlighetsmakeri]nplay
konstitution[beskaffenhet](uconstitution
läggning[beskaffenhet](udisposition(formal)
karaktär[beskaffenhet](ucharacter
temperament[beskaffenhet]ntemperament
disposition[beskaffenhet](udisposal(informal)
ENEngelskaSVSvenska
drift avdrift(u)
drift(v)[snow] hopas i drivor(v)[snow]
drift(v)[snow]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
anhopa(v)[snow]
 • anhopad
drift(v)[water]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
driva(v)[water]
 • driven
drift(n v)[act or motion of drifting] drift(n v)[act or motion of drifting](u)
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
vandra
 • vandrad
drift(v)[water]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
flyta(v)[water]
 • fluten

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för driftSVÖversättningar
grounds[sediment]sump(u)
deposit[sediment]fyndighet
deposition[sediment]utfällning(u)
mud[sediment]dy(u)
sand[sediment]strand(u)
silt[sediment]mjäla
alluvium[sediment]uppslamning(u)
bent[trend]krokig
tenor[trend](formalriktning(u)
effort[trend]insats(u)
impulse[trend]ingivelse
tendency[trend]benägenhet(u)
current[flow]nuvarande
stream[flow]rinna
tide[flow]flod(u)
wash[flow]spola
flux[flow]flöde{n}
motion[flow]gest(u)
float[ride]flöte{n}
sail[ride]segel{n}