Söktermen drift har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
drift (n v) [act or motion of drifting] (u) drift (n v) [act or motion of drifting]
drift (n) [begär] (u) drive (n) [begär]
drift (n) [begär] (u) compulsion (n) [begär]
drift (n) [begär] (u) urge (n) [begär]
drift (n) [begär] (u) need (n) [begär]
SV Svenska EN Engelska
drift (n) [uppförande] (u) joking (n) [uppförande]
drift (n) [allmän] (u) mockery (n) [allmän]
drift (n) [uppförande] (u) banter (n) [uppförande]
drift (n) [uppförande] (u) chaff (n) [uppförande]
drift (n) [uppförande] (u) teasing (n) [uppförande]
drift (n) [uppförande] (u) raillery (n) [uppförande] (formal)
drift (n) [allmän] (u) persiflage (n) [allmän] (formal)
drift (u) drifting
drift (n) [satirical imitation] (u) send-up (n) [satirical imitation]
SV Synonymer för drift EN Översättningar
åtrå [åstundan] desire
behov [åstundan] n necessity
längtan [åstundan] (invariable craving
lusta [åstundan] (u lechery
lystnad [åstundan] (u covetousness
håg [åstundan] mind
lust [åstundan] (u inclination
böjelse [åstundan] (u liking
passion [åstundan] (u passion
lidelse [åstundan] passion
begär [åstundan] n craving
huvudbry [hemlighetsmakeri] puzzle one`s head
gåta [hemlighetsmakeri] (u riddle
bedrägeri [hemlighetsmakeri] n fraud
gyckel [hemlighetsmakeri] n play
konstitution [beskaffenhet] (u constitution
läggning [beskaffenhet] (u disposition (formal)
karaktär [beskaffenhet] (u character
temperament [beskaffenhet] n temperament
disposition [beskaffenhet] (u disposal (informal)
EN Engelska SV Svenska
drift avdrift (u)
drift (v) [snow] hopas i drivor (v) [snow]
drift (v) [snow] anhopa (v) [snow]
drift (v) [water] driva (v) [water]
drift (n v) [act or motion of drifting] drift (n v) [act or motion of drifting] (u)
drift vandra
drift (v) [water] flyta (v) [water]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för drift SV Översättningar
grounds [sediment] sump (u)
deposit [sediment] fyndighet
deposition [sediment] utfällning (u)
mud [sediment] dy (u)
sand [sediment] strand (u)
silt [sediment] mjäla
alluvium [sediment] uppslamning (u)
bent [trend] krokig
tenor [trend] (formal riktning (u)
effort [trend] insats (u)
impulse [trend] ingivelse
tendency [trend] benägenhet (u)
current [flow] nuvarande
stream [flow] rinna
tide [flow] flod (u)
wash [flow] spola
flux [flow] flöde {n}
motion [flow] gest (u)
float [ride] flöte {n}
sail [ride] segel {n}