Söktermen drift har 28 resultat
SV Svenska EN Engelska
drift (n v) [act or motion of drifting] (u) drift (n v) [act or motion of drifting]
drift (n) [begär] (u) drive (n) [begär]
drift (n) [begär] (u) compulsion (n) [begär]
drift (n) [begär] (u) urge (n) [begär]
drift (n) [begär] (u) need (n) [begär]
SV Svenska EN Engelska
drift (n) [uppförande] (u) joking (n) [uppförande]
drift (n) [allmän] (u) mockery (n) [allmän]
drift (n) [uppförande] (u) banter (n) [uppförande]
drift (n) [uppförande] (u) chaff (n) [uppförande]
drift (n) [uppförande] (u) teasing (n) [uppförande]
drift (n) [uppförande] (u) raillery (n) [uppförande] (formal)
drift (n) [allmän] (u) persiflage (n) [allmän] (formal)
drift (u) drifting
drift (n) [satirical imitation] (u) send-up (n) [satirical imitation]
SV Synonymer för drift EN Översättningar
åtrå [åstundan] desire
behov [åstundan] n necessity
längtan [åstundan] (invariable craving
lusta [åstundan] (u lechery
lystnad [åstundan] (u covetousness
håg [åstundan] mind
lust [åstundan] (u inclination
böjelse [åstundan] (u liking
passion [åstundan] (u passion
lidelse [åstundan] passion
begär [åstundan] n craving
huvudbry [hemlighetsmakeri] puzzle one`s head
gåta [hemlighetsmakeri] (u riddle
bedrägeri [hemlighetsmakeri] n fraud
gyckel [hemlighetsmakeri] n play
konstitution [beskaffenhet] (u constitution
läggning [beskaffenhet] (u disposition (formal)
karaktär [beskaffenhet] (u character
temperament [beskaffenhet] n temperament
disposition [beskaffenhet] (u disposal (informal)
EN Engelska SV Svenska
drift (n v) [act or motion of drifting] (u) drift (n v) [act or motion of drifting]
drift (n) [begär] (u) drive (n) [begär]
drift (n) [begär] (u) compulsion (n) [begär]
drift (n) [begär] (u) urge (n) [begär]
drift (n) [begär] (u) need (n) [begär]
drift (n) [uppförande] (u) joking (n) [uppförande]
drift (n) [allmän] (u) mockery (n) [allmän]
drift (n) [uppförande] (u) banter (n) [uppförande]
drift (n) [uppförande] (u) chaff (n) [uppförande]
drift (n) [uppförande] (u) teasing (n) [uppförande]
drift (n) [uppförande] (u) raillery (n) [uppförande] (formal)
drift (n) [allmän] (u) persiflage (n) [allmän] (formal)
drift (u) drifting
drift (n) [satirical imitation] (u) send-up (n) [satirical imitation]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för drift SV Översättningar
grounds [sediment] terras {f}
deposit [sediment] depósito {m}
deposition [sediment] deposição (poluição)
mud [sediment] lodoes
sand [sediment] praia {f}
silt [sediment] silte (n v)
alluvium [sediment] alúvio {m}
bent [trend] dobrado
tenor [trend] (formal teor {m}
effort [trend] esforço {m}
impulse [trend] impulsoo
tendency [trend] tendência {f}
current [flow] atual
stream [flow] fluxo {m}
tide [flow] maré {f}
wash [flow] lavar
flux [flow] fundente {m}
motion [flow] mover ícones usando o mouse
float [ride] boia (n v)
sail [ride] vela {f}