Söktermen böjelse har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
böjelse (n)[sedvänja](u) addiction (n)[sedvänja]
böjelse (n)[tycke](u) weakness (n)[tycke]
böjelse (u) liking
böjelse (n)[tycke](u) penchant (n)[tycke]
böjelse (u) inclination
SV Svenska EN Engelska
böjelse (u) propensity (formal)
SV Synonymer för böjelseEN Översättningar
utvecklingslinje [utvecklingstendens] progress line
riktning [utvecklingstendens] (u tenor (formal)
benägenhet [utvecklingstendens] (u tendency
prognos [utvecklingstendens] (u forecast
trend [utvecklingstendens] (u tendency
sympati [smak] (u sympathies
förkärlek [smak] (u predilection (formal)
svaghet [smak] (u failing
fallenhet [smak] (u talent
försmak [smak] (u foretaste
lust [smak] (u inclination
tycke [smak] n liking
åtrå [åstundan] desire
drift [åstundan] (u drift
behov [åstundan] n necessity
längtan [åstundan] (invariable craving
lusta [åstundan] (u lechery
lystnad [åstundan] (u covetousness
håg [åstundan] mind
passion [åstundan] (u passion