Söktermen prognos har 6 resultat
SVSvenskaENEngelska
prognos(n)[ekonomi](u) prognosis(n)[ekonomi]
prognos(n)[framtid](u) prognosis(n)[framtid]
prognos(n)[medicin](u) prognosis(n)[medicin]
prognos(n)[framtid](u) prediction(n)[framtid]
prognos(n)[framtid](u) prognostication(n)[framtid](formal)
SVSvenskaENEngelska
prognos(u) forecast
SVSynonymer för prognosENÖversättningar
utvecklingslinje[utvecklingstendens]progress line
riktning[utvecklingstendens](utenor(formal)
böjelse[utvecklingstendens](uliking
benägenhet[utvecklingstendens](utendency
trend[utvecklingstendens](utendency
perspektiv[framtidsutsikt]nperspective
vision[uppenbarelse](uvision
förutsägelse[uppenbarelse](uprediction
varsel[uppenbarelse]nforetoken
spådom[uppenbarelse](udivination
profetia[uppenbarelse](uprophecy
framtidsutsikter[förutsägelse]prospects
chanser[förutsägelse]chances
horoskop[förutsägelse]nhoroscope
sannolikhet[möjlighet](ulikelihood
hopp[möjlighet]nhope
förhoppning[möjlighet](uexpectation
tillfälle[möjlighet]noccasion(formal)
chans[möjlighet](uchance
auspicier[möjlighet](ppatronage