Söktermen Conduct disorder har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för conduct

conduct (v) [business company] (formal) leda (v) [business company]
conduct (v) [person] (formal) leda (v) [person]
conduct (n) [behavior] (formal) sätt (n) {n} [behavior]
conduct (v) [behave] (formal) uppföra sig (v) [behave]
conduct (v) [behave] (formal) bete sig (v) [behave]
conduct (v) [behave] (formal) bära sig åt (v) [behave]
conduct (n) [behavior] (formal) uppförande (n) {n} [behavior]
conduct (v) [assignment] (formal) utföra (v) [assignment]
conduct (v) [assignment] (formal) verkställa (v) [assignment]
conduct (v) [assignment] (formal) fullgöra (v) [assignment]

EN SV Översättningar för disorder

disorder (v) [disorganize] upplösa (v) [disorganize]
disorder (n) [confusion] röra (n) [confusion]
disorder (n) [objects] röra (n) [objects]
disorder (n) [unrest] tumult (n) [unrest] (u)
disorder (n) [violence] tumult (n) [violence] (u)
disorder (n) [unrest] orolighet (n) [unrest] (u)
disorder (n) [violence] orolighet (n) [violence] (u)
disorder (n) [absence of order] oordning (n) [absence of order] (u)
disorder (n) [confusion] oordning (n) [confusion] (u)
disorder (n) [unrest] oordning (n) [unrest] (u)