Söktermen Conduct disorder har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för conduct

conduct (v) [business company] (formal)
 • conducted
 • conduct
 • conduct
 • conducted
 • conducted
leda (v) [business company]
 • ledd
conduct (v) [person] (formal)
 • conducted
 • conduct
 • conduct
 • conducted
 • conducted
leda (v) [person]
 • ledd
conduct (n) [behavior] (formal) sätt (n) {n} [behavior]
conduct (v) [behave] (formal) uppföra sig (v) [behave]
conduct (v) [behave] (formal) bete sig (v) [behave]
conduct (v) [behave] (formal) bära sig åt (v) [behave]
conduct (n) [behavior] (formal) uppförande (n) {n} [behavior]
conduct (v) [assignment] (formal)
 • conducted
 • conduct
 • conduct
 • conducted
 • conducted
utföra (v) [assignment]
 • utförd
conduct (v) [assignment] (formal)
 • conducted
 • conduct
 • conduct
 • conducted
 • conducted
verkställa (v) [assignment]
 • verkställd
conduct (v) [assignment] (formal)
 • conducted
 • conduct
 • conduct
 • conducted
 • conducted
fullgöra (v) [assignment]
 • fullgjord

EN SV Översättningar för disorder

disorder (v) [disorganize]
 • disordered
 • disorder
 • disorder
 • disordered
 • disordered
upplösa (v) [disorganize]
 • upplöst
disorder (n) [confusion]
 • disordered
 • disorder
 • disorder
 • disordered
 • disordered
röra (n) [confusion]
 • rörd
disorder (n) [objects]
 • disordered
 • disorder
 • disorder
 • disordered
 • disordered
röra (n) [objects]
 • rörd
disorder (n) [unrest] tumult (n) [unrest] (u)
disorder (n) [violence] tumult (n) [violence] (u)
disorder (n) [unrest] orolighet (n) [unrest] (u)
disorder (n) [violence] orolighet (n) [violence] (u)
disorder (n) [absence of order] oordning (n) [absence of order] (u)
disorder (n) [confusion] oordning (n) [confusion] (u)
disorder (n) [unrest] oordning (n) [unrest] (u)