Söktermen röra har 34 resultat
SV Svenska EN Engelska
röra (v) [vätska] stir (v) [vätska]
röra gallimaufry
röra (v) [vätska] mix (v) [vätska]
röra (n) [föremål] muddle (n) [föremål]
röra (n) [föremål] clutter (n) [föremål]
SV Svenska EN Engelska
röra (n) [oordning] mix-up (n) [oordning]
röra (n) [oordning] mishmash (n) [oordning]
röra (n) [oordning] jumble (n) [oordning]
röra (n) [föremål] jumble (n) [föremål]
röra (n) [oordning] medley (n) [oordning]
röra (n) [oordning] hotchpotch (n) [oordning]
röra (n) [oordning] hodgepodge (n) [oordning]
röra (n) [förvirring] disarray (n) [förvirring]
röra (n) [förvirring] chaos (n) [förvirring]
röra (n) [förvirring] disorganization (n) [förvirring]
röra (n) [utseende] shambles (n) [utseende]
röra (v) [känslor] move (v) [känslor]
röra (v) [känslor] stir (v) [känslor]
röra (v) [angå] concern (v) [angå]
röra (v) [angå] affect (v) [angå]
röra (v) [känsla] affect (v) [känsla]
röra touch
röra (v) [distans] touch (v) [distans]
röra (v) [känslor] touch (v) [känslor]
röra (n) [föremål] mess (n) [föremål] (informal)
röra (n) [förvirring] mess (n) [förvirring] (informal)
röra (n) [utseende] mess (n) [utseende] (informal)
röra (n) [föremål] disorder (n) [föremål]
röra (n) [förvirring] disorder (n) [förvirring]
röra (n) [förvirring] confusion (n) [förvirring]
röra shambles
röra turmoil
röra tumble
röra muck-up
SV Synonymer för röra EN Översättningar
åvila [tillkomma] lie upon
åtfölja [tillkomma] accompany
angå [tillkomma] concern
tillhöra [tillkomma] belong
syfta på [hänsyfta på] refer to
tänka på [hänsyfta på] think about
mena [hänsyfta på] mean
gälla [hänsyfta på] castrate
referera till [hänsyfta på] refer to
avse [hänsyfta på] concern
övertala [förmå] prevail
gripa [förmå] detain
vädja till [förmå] resort to
påverka [förmå] bias
blidka [förmå] placate
beveka [förmå] affect
jämka [flytta] adjust
rubba [flytta] dislodge
skjuta [flytta] fire (informal)
knuffa [flytta] push